หน้าหลัก

NEWS HIGHLIGHT

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 กรมศุลกากรนครฉงชิ่งเปิดเผยมูลค่าการนำเข้าส่งออกจากข้อตกลง RCEP ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ว่ามีมูลค่ากว่า 600 ล้านหยวน

NEWS UPDATE

ข่าวล่าสุด

ช่วง 7 เดือนแรกการค้าสินค้านำเข้า-ส่งออกของมณฑลเสฉวนมีมูลค่าเกินกว่า 5 แสนล้านหยวน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 กรมศุลกากรนครเฉิงตู เปิดเผยว่าช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่ารวมสินค้านำเข้า-ส่งออกของมณฑลเสฉวน มีจำนวน 532,100 ล้านหยวน สูงเป็นอันดับที่ 8 ของจีนทั้งประเทศ โดยมีมูลค่าการส่งออก 341,920 ล้านหยวน หรือราว 1.71 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

นครฉงชิ่งสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศด้วย “กลยุทธ์ bring in”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 กรมสรรพากรนครฉงชิ่งเปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา มีบริษัทต่างประเทศกว่า 477 แห่ง ได้รับสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงทางภาษีกับรัฐบาลต่างชาติ ทำให้สามารถการลดและยกเว้นภาษีสำหรับบริษัทที่ไม่มีถิ่นพำนักในจีนรวม 370 ล้านหยวนในช่วงครึ่งปีแรก Moduslink Software Technology (Chongqing) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือของ ModusLink Pte.Ltd. ของสิงคโปร์ ได้รับการลดภาษีประมาณ 4,180 ล้านหยวน ผ่านข้อตกลงทางภาษี ซึ่งเสริมสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทในการลงทุนในประเทศจีน

กรมศุลกากรนครเฉิงตูสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมณฑลเสฉวนส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 กรมศุลกากรนครเฉิงตูเปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา กรมศุลกากรนครเฉิงตูออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) รวม 13,855 ฉบับ ให้แก่วิสาหกิจ 691 แห่ง มูลค่า 20,300 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 43.9 ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของมณฑลเสฉวนส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

จับตาความเคลื่อนไหว —— 20 ปี China-ASEAN Expo นัยสำคัญของความร่วมมือจีน-อาเซียน

ใกล้เข้ามาแล้ว... สำหรับงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN Expo (CAEXPO) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2566 ที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยปีนี้เป็นปีแรกหลังวิกฤตโควิด-19 ที่จีนเปิดให้ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถเข้าไปเพื่อร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าได้แล้ว และยังเป็นการครบรอบ 20 ปีของการจัดงานดังกล่าว เชื่อว่าจะเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนพลวัตทางเศรษฐกิจ และช่วยสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค รวมถึงประเทศไทย

กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของยูนนานทะลุ 10 ล้านกิโลวัตต์

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มณฑลยูนนานมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 4.815 ล้านกิโลวัตต์ อัตราการขยายตัวสูงเป็นอันดับ 3 ของจีน ทำให้มณฑลยูนนานมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 10.065 ล้านกิโลวัตต์ ทะลุหลัก 10 ล้านกิโลวัตต์เป็นครั้งแรก

ความคืบหน้าพัฒนาการรถยนต์อัจฉริยะในนครฉางซา

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นครฉางซาได้เร่งพัฒนาด้านยานยนต์อัจฉริยะ (Intelligent Connected Vehicle: ICV) มาอย่างต่อเนื่อง จนมีศักยภาพทั้งในด้านการเป็นแหล่งรวมของกลุ่มบริษัทยานยนต์อัจฉริยะ การยกระดับถนนให้มีความอัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้ยานยนต์อัจฉริยะ

ARTICLE HIGHLIGHT

“เหล่าจื้อห้าว” (China Time-honored Brand) เป็นชื่อที่กระทรวงพาณิชย์จีนมอบให้แก่ธุรกิจเก่าแก่ในจีนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่มีการสืบทอดผลิตภัณฑ์ วิทยาการ หรือบริการจากรุ่นสู่รุ่น มีอัตลักษณ์ความเป็นจีนและลักษณะทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของภูมิภาค สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมในระดับสูงให้แก่ประชาชน ทั้งยังเป็นธุรกิจที่ได้รับผลตอบรับเชิงบวก มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบในกลุ่มอุตสาหกรรม จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องของสังคมในวงกว้าง สามารถครองใจผู้บริโภคชาวจีนมายาวนาน

ARTICLE UPDATE

บทความล่าสุด

AmCham South China Mid-Year Report: ธุรกิจในจีนเป็นอย่างไรหลังการแก้ไขนโยบายโควิด-19

หอการค้าอเมริกันในจีนตอนใต้ (AmCham South China) เผยแพร่รายงาน 2023 Mid-Year Report on Impact of COVID Policy Change โดยเน้นการสำรวจบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในจีนและผลกระทบภายหลังจีนปรับเปลี่ยนนโยบายโควิด-19 ซึ่งช่วยให้เห็นการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ แผนขยายการลงทุน รายได้ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในช่วง 6 เดือนภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น

แคนตั้นแฟร์ (Canton Fair) หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญ กระตุ้นการค้าระหว่างประเทศ

อัพเดท งานแคนตันแฟร์ ครั้งที่ 134 ปรับเปลี่ยนหมวดหมู่ของอุตสาหกรรมเพื่อออกร้านจำหน่ายในเฟสต่าง ๆ กัน เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเข้าชมสินค้าประเภทเดียวกันในการเข้าร่วมงานแต่ละเฟสได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระบบสุขภาพดิจิทัลในจีนและโอกาสของธุรกิจไทย

กล่าวได้ว่า การระบาดของโควิด-19ในช่วงปี ค.ศ. 2019 - 2022 ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสังคมและวิถีชีวิตของชาวจีน และเป็นบททดสอบต่อระบบสาธารณสุขของจีน แต่ในขณะเดียวกัน ได้นำมาซึ่งปรากฏการณ์และพฒั นาการใหม่ ๆ ในด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ตลอดจนเป็นตัวเร่งให้จีนพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล (Digital Health) ในระดับที่สูงขึ้น ผ่านการนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและบริการทางการแพทย์อย่างครอบคลุมและรอบด้าน

คุยเฟื่องเรื่อง “ลำไย” – โอกาสและความท้าทายใหม่ของลำไยไทยในตลาดจีน

ช่วงนี้ในนครหนานหนิงจะเห็นลำไยวางขายดาษดื่นบนแผงในตลาด ตามร้านผลไม้ รวมถึงหลังรถซาเล้งที่อยู่ริมข้างทาง เพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ ‘หน้าลำไย’ ของกว่างซี(จีน)แล้ว บทความฉบับนี้ บีไอซี จึงขอถือโอกาสนำท่านผู้อ่านไปทำความรู้จักกับตลาดลำไยกว่างซี(จีน) รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของลำไยไทยในตลาดจีน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการซื้อบ้านในกรุงปักกิ่งของคนต่างชาติ

สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่พำนักในจีนเป็นเวลานาน คงเคยคิดอยากมีบ้านในจีนเป็นของตัวเอง ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ณ กรุงปักกิ่งจึงขอแบ่งปันสาระน่ารู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและขั้นตอนสำหรับการซื้อบ้านหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในกรุงปักกิ่งของคนต่างชาติ

ศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจนครเฉิงตู! เมืองที่คว้าอันดับ 1 ในการจัดอันดับ “เมืองที่ดึงดูดการลงทุนที่สุดของจีน” ต่อเนื่อง 10 สมัย

นครเฉิงตูคว้าอันดับ 1 ในการจัดอันดับเมืองที่ดึงดูดการลงทุนที่สุดของจีน ประจำปี 2565 “2022 China’s Most Attractive Cities for Investment” ครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 10

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลซานตง

มณฑลซานตงเป็นมณฑลชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจีน จากภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทร ได้แยกอ่าวป่อไห่และทะเลเหลืองออกจากกัน มีพื้นที่ทั้งหมด 156,700 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของพื้นที่ทั้งประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

ไต้หวัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเฮยหลงเจียง

เป็น 1 ใน 3 มณฑลที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศจีน ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดประเทศรัสเซีย (แนวพรมแดนยาว 3,045 กิโลเมตร) เป็นประตูสู่ “ยูเรเซีย”

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลจี๋หลิน

ชื่อของมณฑลจี๋หลินมีความหมายว่า "เมืองอันอุมดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้" ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ได้รับการสมญานามว่า “พื้นที่ดินดำ” มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ เหมาะสำหรับการเพาะปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเหลียวหนิง

มณฑลเหลียวหนิงมีชื่อย่อว่า "เหลียว" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน มีแหล่งทรัพยากรพลังงาน ได้แก่ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และยูเรเนียม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

นครเทียนจิน

นครเทียนจินตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบภาคเหนือของจีน เทียนจินห่างจากปักกิ่ง 120 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งของแม่น้ำไห่เหอ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนทางตอนเหนือ มีสาขากว่า 300 สายแต่ละสายมีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

กรุงปักกิ่ง

เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน เป็นศูนย์กลางทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ การคมนาคม และวัฒนธรรมของประเทศ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 16,410.54 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติฮั่นเป็นประชากรส่วนใหญ่ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเหอเป่ย

มณฑลเหอเป่ยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศจีน ชื่อย่อคือ “จี้” ได้รับการขนานนามว่า “มณฑลที่อยู่เหนือแม่น้ำเหลือง”

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลซานซี

มณฑลซานซีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมด156,579 ตร.กม. คิดเป็น 1.6 % ของพื้นที่ทั้งหมด มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ประกอบด้วยภูเขา เนินเขา ที่ราบสูง และที่ราบลุ่มโดยมีพื้นที่ที่เป็นภูเขามากกว่า 80 % ของพื้นที่ทั้งหมด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเหอหนาน

มีที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางส่วนล่างของแม่น้ำเหลือง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณแม่น้ำเหลืองตอนล่างจึงได้รับการขนานนามว่า "เหอหนาน" ซึ่งแปลเป็นภาษาจีนว่า "แม่น้ำทางตอนใต้" เป็นแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีพื้นที่ทั้งหมด 167,000 ตารางกิโลเมตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเจียงซู

มณฑลเจียงซู ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 102,600 ตารางกิโลเมตร มีขนาดเท่ากับร้อยละ 1.06 ของประเทศจีน ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งข้าวและปลา หมายถึงเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตน้ำมันพืช ฝ้าย ผ้าไหม และการประมง มณฑลเจียงซูมีพื้นที่แหล่งน้ำจืดมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลอานฮุย

มณฑลอานฮุยตั้งอยู่บนพื้นที่เขตทิศตะวันออกของประเทศจีน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 139,600 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรประมาณ 69.020 ล้านคน โดยได้ชื่อว่าเป็นมณฑลที่มีความยากจนที่สุดในภาคตะวันออกของจีน ด้วยเหตุนี้จึงมีแรงงานไหลออกจากมณฑลอานฮุยไปทำงานที่มณฑลใกล้เคียง เช่น งานก่อสร้าง และงานที่ใช้แรงงานอื่นๆ เป็นต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

นครเซี่ยงไฮ้

เซี่ยงไฮ้มีพื้นที่ประมาณ 6,340.5 ตร.กม. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ผลจากการที่ประเทศตะวันตก เข้ามาเช่าพื้นที่หลายแห่งทำให้ เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองท่าการค้านานาชาติที่สำคัญ อีกทั้งอาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆ ของนครเซี่ยงไฮ้ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบตะวันตก และมีลวดลายสวยงามตามแบบยุโรป จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก” ในปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตปกครองตนเองทิเบต

เขตปกครองตนเองทิเบตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เขตการปกครองตนเองทิเบตตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลังคาโลก” เขตปกครองตนเองทิเบตมีภูมิอากาศที่หลากหลายและได้รับการขนานนามว่า "เมืองที่ไม่มีฤดูกาล แต่ฤดูกาลทั้งสี่จะเกิดขึ้นได้ในวันเดียว”

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเจียงซี

มีเนื้อที่ทั้งหมด 166,947 ตร.กม. มีทะเลสาบผอ-หยาง (鄱阳湖) เป็นจุดศูนย์รวมทางระบบนิเวศวิทยาแหล่งใหญ่ที่สุดของมณฑล ที่สำคัญยังเป็นแหล่งแร่ทองแดงที่ใหญ่สุดในเอเชีย รวมทั้งเป็นแหล่งหลอมแร่ทองแดงที่ใหญ่สุดในประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลฝูเจี้ยน

มณฑลฝูเจี้ยน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ตรงข้ามเกาะไต้หวัน มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 23 ของประเทศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มณฑลฝูเจี้ยนได้ก้าวสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีกุญแจสำคัญอยู่ที่ไต้หวัน ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากมณฑลฝูเจี้ยนเพียง 125-160 กม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลหูเป่ย

มณฑลหูเป่ยมีชื่อย่อว่า เอ้อ(鄂) ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศจีน มีทรัพยากรแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติถึง 136 ชนิด มีประชากรทั้งหมด 59.88 ล้านคน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลหูหนาน

มณฑลหูหนาน (Hunan) หรือที่เรียกกันว่า “เซียง” (Xiang) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีปริมาณน้ำจืดมากเป็นอันดับ 2 ของจีน เนื่องจากมีทะเลสาบต้งถิง (Dongting Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อมณฑล “หูหนาน” ที่แปลว่า “ทิศใต้ของทะเลสาบ” และได้สมญานามว่าเป็น “แหล่งผลิตข้าวและปลาน้ำจืดรายใหญ่ของจีน”

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลกวางตุ้ง

มณฑลกวางตุ้งหรือมณฑลกว่างตง (广东省) มีชื่อย่อว่า เยี่ยว์ (粤, Yue) ตั้งอยู่ทางแนวชายฝั่งทะเลตอนใต้ของจีน มีพื้นที่ 179,812.7 ตร.กม. มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ของประเทศจีน ในปี 2555 มีประชากร 105.94 ล้านคน เป็นมณฑลที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศจีน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง คาบสมุทรเกาลูน และดินแดนที่เรียกว่า New Territories (ซึ่งเป็นส่วนที่ติดกับชายแดนจีน) รวมถึงเกาะเล็ก ๆ อีก 235 เกาะ โดยเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะลันเตา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีน และอยู่ทางตะวันตกของพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (PRD) โดยมีพรมแดนติดกับมณฑลกวางตุ้ง มาเก๊ามีพื้นที่ 29.9 ตารางกิโลเมตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลไห่หนาน

มณฑลไห่หนานหรือมณฑลไหหลำ (海南省) ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งต่อมาได้ยกระดับขึ้นเป็นมณฑลและประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี 2531 และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศจีน (คิดเป็นสัดส่วน 2.5% ของทั้งประเทศ) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน นอกจากนี้ กว่างซียังเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลที่สำคัญของจีน โดยมีผลผลิตประมาณ 1 ใน 3 ของทั้งประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลส่านซี

มณฑลซานซีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมด156,579 ตร.กม. คิดเป็น 1.6 % ของพื้นที่ทั้งหมด มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ประกอบด้วยภูเขา เนินเขา ที่ราบสูง และที่ราบลุ่มโดยมีพื้นที่ที่เป็นภูเขามากกว่า 80 % ของพื้นที่ทั้งหมด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลกุ้ยโจว

มณฑลกุ้ยโจวตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมณฑลเขตชั้นในที่ไม่มีทางออกทะเล อยู่ที่ราบสูงหยูนกุ้ย (Yungui) ได้ชื่อว่า เป็นแหล่งไฟฟ้าพลังน้ำของประเทศ เนื่องจากแม่น้ำอู่เจียง (Wujiang) ไหลผ่านทั่วทั้งมณฑล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มหานครฉงชิ่ง

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 82,402 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นพื้นที่สูง ภูมิประเทศเป็นเนินเขาและภูเขาเป็นหลัก สำหรับที่ตั้งของมหานครฉงชิ่ง จัดเป็นบริเวณสำคัญสำหรับรัฐบาลจีนในการดำเนินแผนการ “Great West Development”

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,183,000 ตารางกิโลเมตร โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.3 ของพื้นที่รวมทั้งประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากมหาสมุทร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงกว้างใหญ่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย

ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ตอนบนของแม่น้ำฮวงโห พื้นที่ของเขตฯ หนิงเซี่ยหุยมีลักษณะแคบและยาว มีขนาดพื้นที่ 66,400 ตารางกิโลเมตร มีแสงแดดเฉลี่ยต่อปี 3,000 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุดในประเทศจีน และมีพายุทรายมาก จึงสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลกานซู

ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน มีพื้นที่ประมาณ 454,000 ตารางกิโลเมตร สถิติจากสำนักงานสำรวจประชากรมณฑลกานซู ปี 2560 มณฑลกานซูมีประชากรรวม 26.09 ล้านคน แบ่งเป็นชนชาติฮั่น ร้อยละ 90.6 และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ร้อยละ 9.4

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเสฉวน

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 485,000 ตารางกิโลเมตร เป็นหนึ่งในพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญของจีนในด้านตะวันตกของมณฑล ซึ่งเป็นที่สูงมีลักษณะอากาศเป็นแบบที่ราบสูง (plateau climate) ความชื้นและปริมาณน้ำฝนต่ำ อากาศเย็นในฤดูหนาว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลยูนนาน

มณฑลยูนนาน หรือที่คนจีนเรียกสั้น ๆ ว่า “เตียน” (Dian) ซึ่งเป็นชื่อของทะเสสาบในนครคุนหมิง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นมณฑลเขตชั้นในที่ไม่มีทางออกทะเล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลชิงไห่

มณฑลชิงไห่ หรือมีความหมายเป็นภาษาไทยว่า "ทะเลสีเขียว" เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามชื่อทะเลสาบน้ำเค็มฉาร์ฮั่น (Qarhan) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและใหญ่ที่สุดในโลก ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาและหุบเขา มีที่ราบแอ่งกะทะอยู่ตอนกลางของมณฑลคือ ที่ราบแอ่งกะทะไฉต๋ามู่ (Qaidamu)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตปกครองตนเองซินเจียง

เขตการปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์ซินเจียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นเขตที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่นของซินเจียงยังมีภาษาและวรรณคดีของชาวอุยเกอร์ ที่เป็นภาษาที่ยังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งภาษาท้องถิ่นนี้ยังปรากฏในบทกวี ดนตรีและการเต้นรำของชนชาติดังกล่าวในปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเจ้อเจียง

ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนและทางใต้ของสามเหลี่ยมแม่น้ำฉางเจียง มีพื้นที่ทั้งหมด 101,800 ตารางกิโลเมตร มณฑลเจ้อเจียงมีชายฝั่งทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศ 6,486 กิโลเมตร และเป็นมณฑลที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศ มีพื้นที่สามารถเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลน้ำตื้นได้กว่า 400 ตารางกิโลเมตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Shandong Taiwan HEILONGJIANG JILIN LIAONING TIANJIN BEIJING HEBEI SHANXI HENAN JIANGSU ANHUI SHANGHAI TIBET JIANGXI FUJIAN HUBEI HUNAN GUANGDONG HONGKONG MACAO HAINAN GUANGXI SHAANXI GUIZHOU MUNICIPALITY OF CHONGQING INNER-MONGOLIA NINGXIA GANSU SICHUAN YUNNAN QINGHAI XINJIANG ZHEJIANG

LINK

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน