ติดต่อเรา

CONTACT US

ติดต่อเรา

สถานเอกอัครราชทูต

ณ กรุงปักกิ่ง

CONTACT US

21 Guang Hua Road
Chaoyang District,
Beijing, 100600

Tel : [86-10] 8531-8728,
8531-8729,8531-8730
Fax : (86-10] 8531-8714
E-mail : [email protected]

สถานกงสุลใหญ่

ณ นครกว่างโจว

CONTACT US

No. 36 Youhe Lu,
Chigang consular area,
Haizhu district, Guangzhou,
Guangdong Province 510310

Tel:[86-20]8966-0636
Fax:[86-20)8966-0639
E-mail : [email protected] ,
[email protected]

สถานกงสุลใหญ่

ณ นครเซี่ยงไฮ้

CONTACT US

No.18 Wan Shan Road, Changning
District, Shanghai 200336

Tel :[86-21) 52609899
Fax : [86-21) 52609898
E-mail :[email protected],
[email protected]

สถานกงสุลใหญ่

ณ นครคุนหมิง

CONTACT US

18th Floor Shuncheng Dongta 11
Dongfengxilu, Kunming,
Yunnan 650051

Tel : [86-871] 6316-8916
Fax : [86-871] 6316-6891
E-mail : [email protected]

สถานกงสุลใหญ่

ณ นครเฉิงตู

CONTACT US

12/F, Building C, Fund International
Plaza, No.6, Hangkong Rd.,
Chengdu, Sichuan 610041

Tel : [86-28] 6689-7861 ต่อ 8035
Fax:[86-28] 6689-7863
E-mail : [email protected]
[email protected]

สถานกงสุลใหญ่

ณ เมืองเซี่ยเหมิน

CONTACT US

Building No.3, City Hotel Xiamen,
No. 16 Hu Yuan Road,
Xiamen, Fujian 361003

Tel : [86-592] 202-1259
Fax:[86-592] 202-7981
E-mail : [email protected],
[email protected]

สถานกงสุลใหญ่

ณ นครซีอาน

CONTACT US

No.11 Yannan 3 rd Dimond Peninsula,
Qujiang new district, Xi’an,
Shaanxi 700061

Tel : [86-29] 893-12831
Fax :[86-29) 893-12831
E-mail : [email protected],
[email protected]

สถานกงสุลใหญ่

ณ นครหนานหนิง

CONTACT US

1st – 2nd Floor, 52-1 Jinhu Road, Orient
Manhattan, Nanning, Guangxi 530022

Tel : [86-771) 5526945-47
Fax :[86-7715594997
E-mail : [email protected],
[email protected]

สถานกงสุลใหญ่

ณ เมืองฮ่องกง

CONTACT US

Fairmont House, 8th Floor,
8 Cotton Tree Drive,
Central, Hong Kong S.A.R.

Tel :[852] 2532-5119
Fax :[852] 2521-8629
E-mail : [email protected],
https://hongkong.thaiembassy.org/en/index

สถานกงสุลใหญ่

ณ เมืองชิงต่าว

CONTACT US

Unit 1504-1505
Shangri-la Center Tower,
No.9 Xiang Gang Zhong Road,
Qingdao, Shandong 266071

Tel : [86-532] 6887 7038-39
Fax : [86-532] 6887 7036
E-mail : [email protected],
[email protected]

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน