เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ดำเนินการโดยคณะผู้แทนไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ต่าง ๆ (เซี่ยงไฮ้ กวางโจว คุนหมิง เฉิงตู เซี่ยเหมิน ซีอาน หนานหนิง ฮ่องกง และชิงต่าว) และสำนักงานไทยด้านเศรษฐกิจในจีน (สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร สำนักงานที่ปรึกษาการลงทุน สำนักงาน ททท. สำนักงานแรงงาน และสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร) โดยมีจุดมุ่งหมายในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุน ไทย-จีน

วัตถุประสงค์

1. ฐานข้อมูลและแหล่งค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและการทำธุรกิจในจีนที่เป็นระบบ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานและการกำหนดนโยบาย วางเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐของไทยในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับจีน

2. กลไกของภาครัฐในการสนับสนุนและช่วยเหลือภาคเอกชนไทย ที่สนใจประกอบธุรกิจกับจีนหรือลงทุนในจีน โดยจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลเบื้องต้น ช่วยประกอบการตัดสินใจหรือเสาะหาช่องทางใน การทำธุรกิจในจีน รวมทั้งจะเป็นการสร้างช่องทางการติดต่อระหว่างเอกชนไทยด้วยกัน

3. เครื่องมือในการช่วยประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกับประเทศ ไทยและลงทุนในไทยแก่นักธุรกิจจีน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะออกไปลงทุน และทำการค้ากับต่างประเทศเพิ่มมาก ขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่นักธุรกิจจีนสนใจที่จะเข้าไปลงทุนหรือทำธุรกิจการค้าด้วย

4. เครือข่ายการติดต่อระหว่างภาค รัฐและเอกชนไทย เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารแห่งประเทศ และระหว่างสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ของไทยกับจีนโดยเฉพาะในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพและความสนใจ

5. ศูนย์ กลางการติดต่อและให้คำแนะนำทางธุรกิจ โดยจะทำหน้าที่เป็นจุดประสานงานเพื่อบริการด้านการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา ทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายสำหรับการติดต่อธุรกิจ ประกอบด้วย

– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยจะ ขึ้นทะเบียนบริษัทที่เชี่ยวชาญไว้

– ขึ้นทะเบียนบริษัทกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจ การค้าไทย-จีน

– เป็นจุดประสานงานกับหอการค้าไทยในจีน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้ง

การให้บริการ

การให้บริการของศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน มี 2 รูปแบบหลัก คือ เว็บไซต์ โดย เป็นแหล่งให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน การทำธุรกิจไทย-จีน โดยในช่วงแรกจะเน้นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับจีนสำหรับนักธุรกิจไทยก่อน ในอนาคตอันใกล้ จะสามารถเปิดให้บริการในรูปแบบ Walk-in Office Service โดยเป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจไทยที่เดินทางมาติดต่อ ธุรกิจในจีนในลักษณะของจุดติดต่อกับคู่ธุรกิจ โดยจะตั้งอยู่ในบริเวณสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ในจีนบางแห่ง ซึ่งนักธุรกิจไทยสามารถเข้ามาใช้สถานที่ในการค้นหาข้อมูล ใช้อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ในการติดต่อธุรกิจ รวมทั้ง เป็นจุดนัดพบกับนักธุรกิจจีน ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ รับประโยชน์จากเว็บไชต์นี้ และขอเชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและให้ข้อแนะนำ เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลแบบครบวงจรที่ ดูแลผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของไทยที่เกี่ยวกับจีนได้อย่างสมบูรณ์ตลอดไป

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน