Video วิดีโอ

เศรษฐกิจจีนหลัง COVID เป็นอย่างไร? นักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเที่ยวไทยเมื่อไหร่?

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับลงทุนแมน สัมภาษณ์คุณสุพัฒน์ อำไรธนากร หัวหน้าสำนักงานตัวแทนอาวุโส สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงปักกิ่ง ในหัวข้อ "เศรษฐกิจจีนหลัง COVID เป็นอย่างไร? นักท่องเที่ยวจีน "จะกลับมาเที่ยวไทย" เมื่อไหร่? และผู้ประกอบการไทย ควรเตรียมตัวรับมือกับการเดินหน้าเข้าสู่ สังคมดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบของจีน อย่างไรบ้าง?"

รายการ Walk with BIC Chengdu ตอน กล่องปริศนา เทรนด์ของธุรกิจใหม่ในจีน ตอนที่ 2

BIC เฉิงตู จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับกล่องปริศนา และไอศกรีมแกะสลักรูปโบราณวัตถุ เทรนด์ของธุรกิจใหม่ในจีน เชิญรับชมได้เลยครับ

INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

TOP 30 อันดับ : ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564 สถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน (CASS) ประกาศรายงานการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของเมืองต่าง ๆ ประจำปี 2564 (รายละเอียดเมือง TOP 30 ตาม Infographic) ซึ่งเป็นการประเมินจากตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมประกอบธุรกิจ ศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระบบนิเวศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยมณฑลที่มีเมืองติดการจัดอันดับ TOP 100 มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มณฑลเจียงซู (13 เมือง) มณฑลซานตง (10 เมือง) มณฑลกวางตุ้ง (9 เมือง) มณฑลเจ้อเจียง (9 เมือง) และมณฑลฝูเจี้ยน (8 เมือง)

ภาพเล่าเรื่อง : Fulfillment ตัวช่วยธุรกิจไทยนำสินค้าบุกตลาดจีน

บริการ Fulfillment เป็นตัวช่วยสำหรับนักขายออนไลน์ในการทำ Cross Border e-Commerce ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดจีนที่มีจำนวนผู้ซื้อสินค้าในโลกออนไลน์จำนวนมหาศาล และดูเหมือนว่าการเลือกใช้บริการ Fulfillment จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้ให้บริการ Fulfillment สำหรับสินค้าไทยที่ตั้งอยู่ในจีนยังมีตัวเลือกไม่มากนัก ดังนั้น เรามาร่วมค้นหาว่า… ทำไม Fulfillment จึงเป็นอีกหนึ่งคำตอบของนักขายสินค้าออนไลน์ไปจีน

ภาพเล่าเรื่อง : ส่องประชากรจีนแผ่นดินใหญ่ (สำมะโนประชากรและเคหะแห่งชาติจีน ครั้งที่ 7)

ผลการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะแห่งชาติจีน ครั้งที่ 7 ระบุว่า ปี 2563 จีนแผ่นดินใหญ่มีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,411,778,724 ล้านคน เพิ่มขึ้น 72.05 ล้านคนจากเมื่อ 10 ปีก่อน ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างประชากร ได้แก่ ขนาดครอบครัว ความสมดุลของประชากรเพศชายต่อเพศหญิง การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของสังคมเมือง แหล่งกระจุกตัวของประชากร และจำนวนชาวต่างชาติในจีนแผ่นดินใหญ่

Infographic: สรุป GDP ของ 31 มณฑล/เขตการปกครองตนเอง/มหานครของจีน

ในปี 2563 GDP ของ 30 มณฑล/เขตฯ/มหานครของจีนมีการเติบโตเชิงบวก โดยเฉพาะเขตการปกครองตนเองทิเบตที่เติบโตร้อยละ 7.8 ขณะที่ GDP ของมณฑลหูเป่ยลดลงร้อยละ 5 จากปี 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรค COVID-19 นอกจากนี้ มูลค่า GDP ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 3 อันดับ คือ มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจียงซู และมณฑลชานตง
Banner-2732x570-3.png

Video วิดีโอ

เศรษฐกิจจีนหลัง COVID เป็นอย่างไร? นักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเที่ยวไทยเมื่อไหร่?

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับลงทุนแมน สัมภาษณ์คุณสุพัฒน์ อำไรธนากร หัวหน้าสำนักงานตัวแทนอาวุโส สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงปักกิ่ง ในหัวข้อ "เศรษฐกิจจีนหลัง COVID เป็นอย่างไร? นักท่องเที่ยวจีน "จะกลับมาเที่ยวไทย" เมื่อไหร่? และผู้ประกอบการไทย ควรเตรียมตัวรับมือกับการเดินหน้าเข้าสู่ สังคมดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบของจีน อย่างไรบ้าง?"

รายการ Walk with BIC Chengdu ตอน กล่องปริศนา เทรนด์ของธุรกิจใหม่ในจีน ตอนที่ 2

BIC เฉิงตู จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับกล่องปริศนา และไอศกรีมแกะสลักรูปโบราณวัตถุ เทรนด์ของธุรกิจใหม่ในจีน เชิญรับชมได้เลยครับ

รายการ Canton Focus ตอน อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของมณฑลไห่หนานและความมั่นคงทางอาหารของจีน

วันนี้แคนตันโฟกัสพาทุกท่า่นไปรู้จักอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของมณฑลไห่หนานที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางอาหารของจีน

รายการ Canton Focus ตอน เรียนรู้พฤติกรรมคนกวางตุ้ง วางแผนการตลาด ชนะใจผู้บริโภค 115 ล้านคน

วันนี้แคนตันโฟกัสพาไปเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนกวางตุ้งที่กินอาหารเป็นยา (ไม่ใช่กินยาเป็นอาหาร) ซึ่งผู้ประกอบการอาหารไทยสามารถนำไปปรับกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง และนำมาตีตลาดผู้บริโภคกวางตุ้งได้ดีมากยิ่งขึ้น

INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

TOP 30 อันดับ : ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564 สถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน (CASS) ประกาศรายงานการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของเมืองต่าง ๆ ประจำปี 2564 (รายละเอียดเมือง TOP 30 ตาม Infographic) ซึ่งเป็นการประเมินจากตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมประกอบธุรกิจ ศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระบบนิเวศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยมณฑลที่มีเมืองติดการจัดอันดับ TOP 100 มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มณฑลเจียงซู (13 เมือง) มณฑลซานตง (10 เมือง) มณฑลกวางตุ้ง (9 เมือง) มณฑลเจ้อเจียง (9 เมือง) และมณฑลฝูเจี้ยน (8 เมือง)

TOP 30 อันดับ : ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564 สถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน (CASS) ประกาศรายงานการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของเมืองต่าง ๆ ประจำปี 2564 (รายละเอียดเมือง TOP 30 ตาม Infographic) ซึ่งเป็นการประเมินจากตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมประกอบธุรกิจ ศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระบบนิเวศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยมณฑลที่มีเมืองติดการจัดอันดับ TOP 100 มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มณฑลเจียงซู (13 เมือง) มณฑลซานตง (10 เมือง) มณฑลกวางตุ้ง (9 เมือง) มณฑลเจ้อเจียง (9 เมือง) และมณฑลฝูเจี้ยน (8 เมือง)

ภาพเล่าเรื่อง : Fulfillment ตัวช่วยธุรกิจไทยนำสินค้าบุกตลาดจีน

บริการ Fulfillment เป็นตัวช่วยสำหรับนักขายออนไลน์ในการทำ Cross Border e-Commerce ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดจีนที่มีจำนวนผู้ซื้อสินค้าในโลกออนไลน์จำนวนมหาศาล และดูเหมือนว่าการเลือกใช้บริการ Fulfillment จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้ให้บริการ Fulfillment สำหรับสินค้าไทยที่ตั้งอยู่ในจีนยังมีตัวเลือกไม่มากนัก ดังนั้น เรามาร่วมค้นหาว่า… ทำไม Fulfillment จึงเป็นอีกหนึ่งคำตอบของนักขายสินค้าออนไลน์ไปจีน

ภาพเล่าเรื่อง : ส่องประชากรจีนแผ่นดินใหญ่ (สำมะโนประชากรและเคหะแห่งชาติจีน ครั้งที่ 7)

ผลการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะแห่งชาติจีน ครั้งที่ 7 ระบุว่า ปี 2563 จีนแผ่นดินใหญ่มีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,411,778,724 ล้านคน เพิ่มขึ้น 72.05 ล้านคนจากเมื่อ 10 ปีก่อน ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างประชากร ได้แก่ ขนาดครอบครัว ความสมดุลของประชากรเพศชายต่อเพศหญิง การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของสังคมเมือง แหล่งกระจุกตัวของประชากร และจำนวนชาวต่างชาติในจีนแผ่นดินใหญ่

Infographic: สรุป GDP ของ 31 มณฑล/เขตการปกครองตนเอง/มหานครของจีน

ในปี 2563 GDP ของ 30 มณฑล/เขตฯ/มหานครของจีนมีการเติบโตเชิงบวก โดยเฉพาะเขตการปกครองตนเองทิเบตที่เติบโตร้อยละ 7.8 ขณะที่ GDP ของมณฑลหูเป่ยลดลงร้อยละ 5 จากปี 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรค COVID-19 นอกจากนี้ มูลค่า GDP ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 3 อันดับ คือ มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจียงซู และมณฑลชานตง

ภาพเล่าเรื่อง : โอกาสสินค้าไทยสู่ตลาดจีนผ่านช่องทาง Cross border e-Commerce

จีนเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล เป็นประเทศต้นแบบของ e-Commerce ของโลก พ่วงด้วยการก้าวขึ้นเป็นตลาด e-Commerce ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (แซงหน้าสหรัฐอเมริกา) และธุรกิจ e-Commerce ก็มีบทบาทสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะในยุคโควิด-19 และเป็น “โอกาสทอง” สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ SMEs ไทยที่จะก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทาง Cross Border e-Commerce หรือ CBEC ในตลาดที่มีศักยภาพอย่าง 'ตลาดจีน'

ภาพเล่าเรื่อง : วันคนโสด 11 เดือน 11 (Singles’ Day) ชาวกว่างซีช้อปอะไร

“วันคนโสด” เป็นมหกรรมวันช้อปปิ้งออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน (เหมือนเทศกาลช้อปปิ้ง Black Friday ในสหรัฐอเมริกา) เริ่มต้นจากเครือ Alibaba แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนในปี 2552 ผลปรากฏว่า บนเว็บ Tmall ทำยอดขายได้สูงถึง 52 ล้านหยวน และทำยอด “พุ่ง” ขึ้นทุกปี ปี 2563 ได้สร้างสถิติใหม่อีกครั้งด้วยยอดช้อปปิ้ง 498,200 ล้านหยวน