TAGS

Multimodal Transportation
25 Oct 2019

จีนเร่งพัฒนาโมเดลขนส่ง “รถไฟเข้าท่าเรือ”

ปัจจุบัน ประเทศจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) โดยเฉพาะการขนส่งในรูปแบบ “รถไฟ+ท่าเรือ” โดยเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลกลางเพิ่งประกาศข้อคิดเห็นว่าด้วยการเร่งผลักดันการก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่ใช้งานเฉพาะทางเพื่อการขนส่งสินค้า

1,311 Views
15 Apr 2019

จีนตะวันตกชู “ท่าเรือชินโจว” เป็น Hub โลจิสติกส์เชื่อมจีนสู่โลก

ท่าเรือแม่น้ำกั่วหยวน ซึ่งเป็นท่าเรือแม่น้ำขนาดใหญ่ในนครฉงชิ่งได้เปิดให้บริการเส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟเพื่อลำเลียงสินค้ามายังท่าเรือชินโจวเป็นครั้งแรก แทนการขนส่งผ่านทางแม่น้ำแยงซีเกียงไปที่นครเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากประหยัดเวลาได้มากกว่า มีความคุ้มค่าสูง เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลา

1,267 Views
11 Mar 2019

“ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” ทางเลือกใหม่ของผู้ค้าผลไม้(ไทย)สู่ตลาดจีน

นโยบายการพัฒนาการขนส่งปี 2562 ทางการฝางเฉิงก่างมุ่งพัฒนางานขนส่งห่วงโซ่ความเย็นและการขนส่งสินค้าเทกอง ซึ่งเป็นจุดเด่นของท่าเรือแห่งนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาให้ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นฐานสำคัญของ “เศรษฐกิจห่วงโซ่ความเย็น” และการเป็น “ชุมทางโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น” ที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคสำหรับจีนกับอาเซียน

1,698 Views
25 Feb 2019

กว่างซีชูบท “Hub” โลจิสติกส์ภาคตะวันตกเต็มรูปแบบ

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นข้อต่อสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative – BRI) และเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์เชื่อม “เรือ+รถไฟ”…

1,107 Views
25 Jun 2018

เสฉวนเมินแม่น้ำแยงซีเกียง หันใช้รถไฟขนส่งสินค้า “มุ่งลงใต้”

      มณฑลเสฉวนเปิดทดลองวิ่งรถไฟขนส่งสินค้าสำหรับการค้าต่างประเทศในเส้นทาง “เมืองหลูโจว-ท่าเรือชินโจว” นับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของพื้นที่จีนตะวันตกในการพัฒนางานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ในโมเดล “รถไฟ + เรือ”…

910 Views
6 Jun 2018

ภาคธุรกิจจีนชิงโอกาสลงทุนในเส้นทางโลจิสติกส์ “มุ่งลงใต้”

      เส้นทาง “มุ่งลงใต้” จีน-สิงคโปร์ เป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมณฑลทางภาคตะวันตกของจีนกับประเทศในอาเซียนและเอเชียกลาง (เชื่อมไปไกลถึงฝั่งยุโรป) โดยเน้นการพัฒนาระบบงานขนส่งแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ที่มี…

927 Views
22 May 2018

นครหนานหนิงเปิดใช้ “ศูนย์โลจิสติกส์ระบบราง”ขนาดยักษ์ รองรับการเป็น Hub ขนส่งสินค้าจีน-อาเซียน-ยุโรป

      นครหนานหนิงเปิดใช้ “ศูนย์โลจิสติกส์ระบบรางนครหนานหนิง” ขนาดเท่าสนามฟุตบอล 520 สนาม สร้างแพลตฟอร์มรองรับระบบงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) และพัฒนาภาคธุรกิจโลจิสติกส์จีนกับอาเซียน…

1,292 Views
8 May 2018

“เส้นทางมุ่งลงใต้จีน-สิงคโปร์” ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์พัฒนาตลาดผลไม้จีน-อาเซียน

     จีนและประเทศสมาชิกอาเซียนเริ่มใช้ประโยชน์จากการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “เส้นทางมุ่งลงใต้จีน–สิงคโปร์” เพื่อขนส่งผลไม้และสินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน…

931 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน