TAGS

startup
16 Jul 2018

บทเรียนจากฮ่องกง 4: บทบาทส่งเสริมการลงทุนต่างชาติของ InvestHK

หลังจากที่เราได้ไปทำความรู้จักกับหน่วยงานส่งเสริม startup ของฮ่องกงอย่าง Cyberport และ HKTDC กันไปแล้วในบทความก่อนหน้านี้ มาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการลงทุนและ startup จากต่างชาติในฮ่องกงกันบ้าง…

4,078 Views
20 Jun 2018

บทเรียนจากฮ่องกง 3: HKTDC และบทบาทสนับสนุนธุรกิจ startup ในฮ่องกง

หลังจากที่เราได้กล่าวถึงภาพรวมระบบนิเวศธุรกิจ startup ของฮ่องกง และ Cyberport หนึ่งในองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ startup ด้านดิจิทัลและ Fintech ของฮ่องกงไปแล้วใน…

752 Views
6 Jun 2018

บทเรียนจากฮ่องกง 2: Cyberport กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของฮ่องกง

ในบทความตอนที่แล้ว เราได้กล่าวถึงระบบนิเวศธุรกิจ startup ของฮ่องกงในภาพรวมกันไปแล้ว ซึ่งหนึ่งในองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ startup ด้านดิจิทัลของฮ่องกงก็ได้แก่ Cyberport ที่เป็นองค์กรตัวอย่างที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของที่นี่    บทความในตอนนี้เราจึงจะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของ…

989 Views
25 May 2018

บทเรียนจากฮ่องกง 1: ระบบนิเวศธุรกิจ Startup ในฮ่องกง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจ startup เป็นแนวโน้มที่มาแรง ที่กำลังเป็นที่สนใจและกล่าวขวัญถึงอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งโดยไทยเองก็พยายามส่งเสริมธุรกิจ startup ให้แข็งแกร่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ ประสบการณ์ของฮ่องกงก็น่าจะเป็นอีกตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ startup…

921 Views
9 May 2018

“สวนวิทยาศาสตร์จงกวนชุนนครหนานหนิง” จุดเริ่มต้นของกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม

        “นครหนานหนิง” เป็นที่ตั้งของศูนย์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำแห่งที่ 3 ของประเทศจีน หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า “จงกวนชุน” (Zhongguancun/中关村)      …

1,120 Views
2 Mar 2018

แนวโน้ม co-working spaces ที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจ start-ups ในฮ่องกง

บริษัทหลายรายในฮ่องกงเริ่มย้ายสำนักงานจากใจกลางเมือง ไปใช้ co-working spaces บริเวณรอบนอกมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสความร่วมมือกับธุรกิจ start-ups

693 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน