TAGS

high quality development

โครงร่างสำหรับการสร้างจีนให้เป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งด้านคุณภาพ

"โครงร่างการสร้างประเทศที่มีความแข็งแกร่งด้านคุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและเป็นปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจของจีนสู่การเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเป็นแนวทางสำคัญในการ มุ่งสร้างความสุขให้กับประชาชน

277 Views

ชานม เครื่องดื่มที่ชาวจีนหลงใหล โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจไทย

ปัจจุบัน ชานม หรือ “ไหน่ฉา” ในภาษาจีนกลาง ได้กลายเป็นเทรนด์การบริโภคในกลุ่มหนุ่มสาว ชาวจีน โดยลูกค้าหลัก คือ เด็กยุค…

447 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน