TAGS

Made in China 2.0

โครงร่างสำหรับการสร้างจีนให้เป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งด้านคุณภาพ

"โครงร่างการสร้างประเทศที่มีความแข็งแกร่งด้านคุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและเป็นปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจของจีนสู่การเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเป็นแนวทางสำคัญในการ มุ่งสร้างความสุขให้กับประชาชน

330 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน