TAGS

AI

“เซี่ยงไฮ้” วงจรรวม AI และยาชีวภาพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี

ปี 2565 เป็นอีกปีสำคัญของเซี่ยงไฮ้ที่จะใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ อย่างมั่นคงในระยะยาว ตลอดจนมีการดำเนินโครงการปฏิรูปเชิงลึกและเปิดกว้างด้านนวัตกรรม ส่งผลให้มหานครเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)…

391 Views

จีนร่วมมืออังกฤษใช้ AI ช่วยรักษาพาร์กินสัน

Tencent ร่วมมือกับ Medopad พัฒนางานวิจัยนำ AI มาช่วยวินิจฉัยและประเมินผลการอาการของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันผ่าน Platform บนมือถือ

1,002 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน