กว่างซีต้องการ “ขนเป็ด”  โอกาสของผู้ส่งออกไทย

23 Apr 2024

เกือบ 40 ปีของการพัฒนาอุตสาหกรรมขนเป็ดในเมืองกุ้ยก่าง (Guigang City/贵港市) เมืองทางตะวันออกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับการขนานนามเป็น บ้านเกิดของขนเป็ดในประเทศจีน โดยสินค้าจาก ขนเป็ดที่ผลิตในเมืองกุ้ยก่าย ไม่เพียงจำหน่ายทั่วจีนเท่านั้น แต่ยังส่งออกไปยังตลาดอาเซียน รวมถึงประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา

“ขนเป็ด” เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่มีจุดแข็งของเมืองกุ้ยก่าง อุตสาหกรรมดังกล่าวเริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 และค่อย ๆ ก่อร่างสร้างตัวจนมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจร ตั้งแต่การแยกขนขั้นต้น การล้างทำความสะอาดขน และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนเป็ด ทำให้ เมืองกุ้ยก่าง เป็นฐานการผลิตและศูนย์กระจายขนอ่อนเป็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกว่างซี และเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมขนเป็ดที่สำคัญที่มีปริมาณการนำเข้าขนอ่อนเป็ดมากที่สุดในประเทศจีนด้วย

“ปัจจุบัน เมืองกุ้ยก่างมีผู้ประกอบการแปรรูปขนเป็ดราว 170 ราย มีความต้องการใช้ขนเป็ดราวปีละ 90,000 ตัน ปริมาณการแปรรูปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ทั้งจีน และร้อยละ 18 ของโลก”


ปี 2566 อุตสาหกรรมขนเป็ดในเมืองกุ้ยก่างมีมูลค่าการผลิตรวมสูงถึง 4,700 ล้านหยวน โดยขนเป็ดราวร้อยละ 40 นำเข้าจากต่างประเทศ ในแต่ละปี ต้องนำเข้าขนเป็ดราว 30,000 – 50,000 ตัน โดยแหล่งนำเข้าส่วนใหญ่จากประเทศสมาชิกอาเซียน ข้อมูลจากคุณหยาว เสี่ยม่าน (Yao Xiaoman/姚小蔓) ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมขนเป็ดแห่งประเทศจีน (China Feather and Down Industrial Association/中国羽绒工业协会)

เป็นที่ทราบกันดีว่า… ประเทศจีนให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและมาตรการที่เข้มงวดใน การตรวจสอบการนำเข้าสินค้า(เกษตรและปศุสัตว์)ที่อาจมีความเสี่ยงในการนำเข้าแมลง พาหะโรค โรคระบาด หรือสารพิษปนเปื้อนเข้ามาในประเทศจีน ซึ่งรวมถึงสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง “ขนอ่อนเป็ด” ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงโรคไข้หวัดนก ดังนั้น การนำเข้าขนอ่อนเป็ดจึงมีระเบียบ/ข้อกำหนดที่เข้มงวดและยุ่งยากซับซ้อน

ที่ผ่านมา ด้วยข้อจำกัดที่เมืองกุ้ยก่างตั้งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน มีเพียงด่านท่าเรือแม่น้ำที่ชื่อว่า ท่าเรือกุ้ยก่าง หรือ Guigang Port (贵港港) การนำเข้าวัตถุดิบขนอ่อนเป็ดใช้วิธีการนำเข้าจากท่าเรือฮ่องกงและท่าเรือเซินเจิ้น จากนั้นจึงขนส่งผ่านแม่น้ำเพิร์ลเข้าสู่แม่น้ำซีเจียงไปยังท่าเรือกุ้ยก่าง กระบวนการขนส่งที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาขนส่งนานกว่า 20 วัน แถมยังมีค่าขนส่งสูง อีกทั้งภาคธุรกิจยังต้องเผชิญความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และสภาพอากาศเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งอีกด้วย

เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาของอุตสาหกรรมขนเป็ดในเมืองกุ้ยก่าง สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน หรือ GACC (General Administration of Customs of PR.C.) ได้อนุมัติให้เมืองกุ้ยก่างเป็น “เมืองนำร่องการปฏิรูปด้านการตรวจควบคุมและการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าสำหรับขนอ่อนเป็ดที่ทำความสะอาดแล้วเป็นเมืองแรกของประเทศจีน

เครดิตภาพ thepaper.cn


เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท Guangxi Guigang Jialu Down Products Co.,Ltd (广西贵港市嘉璐羽绒制品有限公司) เป็นผู้นำเข้าขนเป็ดสีขาวที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วภายใต้นโยบายการปฏิรูประบบงานตรวจควบคุมและการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าสำหรับขนอ่อนเป็ดที่ทำความสะอาดแล้วเป็นครั้งแรกในประเทศจีน น้ำหนัก 18.5 ตัน โดยนำเข้าผ่าน “ท่าเรือชินโจว” ของกว่างซี

นโยบายดังกล่าวเป็นการปรับปรุงและยกระดับกระบวนการตรวจควบคุมและการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าขนอ่อนเป็ดที่ทำความสะอาดแล้วให้ง่ายยิ่งขึ้น โดยอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างด่านศุลกากรท่าเรือชินโจว (ด่านนำเข้า) กับด่านศุลกากรกุ้ยก่าง (ด่านปลายทาง) โดยเฉพาะในงานตรวจสอบป้องกันและควบคุมความเสี่ยง การควบคุมกระบวนการขนถ่ายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำเข้า ซึ่งช่วยขยายช่องทาง สร้างโอกาส และลดต้นทุน (ด้านเวลาและค่าใช้จ่าย) ในการนำเข้าขนอ่อนเป็ดให้กับธุรกิจแปรรูปขนเป็ดได้อย่างมาก

คุณหยาง เฉาตง (Yang Chaodong/杨朝东) ผู้จัดการใหญ่บริษัท Guangxi Guigang Jialu Down Products Co.,Ltd  ให้ข้อมูลว่า ระยะเวลาตั้งแต่การขนส่งจากต่างประเทศไปถึงเมืองกุ้ยก่าง จนกระทั่งผ่านพิธีการศุลกากร ใช้เวลาเพียง 8 วันเท่านั้น ช่วยประหยัดเวลาเพิ่มขึ้น 17 วันเมื่อเทียบกับการดำเนินพิธีการศุลกากรแบบเดิมที่ผ่านทางฮ่องกง

ประเด็นที่จับตา… ผู้นำเข้าในเมืองกุ้ยก่างมีความหวังอย่างมากกับการใช้ประโยชน์จาก “คลองขนส่งผิงลู่” หรือ Pinglu Canal (平陆运河) เพื่อการนำเข้าวัตถุดิบขนเป็ดที่ทำความสะอาดแล้วจากต่างประเทศในอนาคต โดยคลองขนส่ง ผิงลู่เป็นอภิมหาโปรเจกต์ของจีนเทียบชั้น “คลองปานามา” ที่กำลังก่อสร้างสำหรับเรือบรรทุกสินค้าสัญจรเชื่อมลำน้ำแม่น้ำซีเจียงกับทะลอ่าวเป่ยปู้ที่เมืองชินโจว (คนไทยรู้จักในชื่ออ่าวตังเกี๋ย) ในเขตฯ กว่างซีจ้วง

เครดิตภาพ scmp.com


คลองขนส่งผิงลู่ จะสามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด 5,000 ตัน มีระยะทาง 135 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าแบบเดิมที่ใช้ท่าเรือในนครกวางโจว สามารถร่นระยะทางได้ราว 560 กิโลเมตร ใช้เงินลงทุนก่อสร้างราว 72,730 ล้านหยวน หรือกว่า 385,000 ล้านบาท และใช้เวลาก่อสร้าง 54 เดือน (4 ปี 6 เดือน) หลังจากเปิดใช้คลองขนส่งดังกล่าวแล้ว ผู้นำเข้าจะสามารถนำเข้าวัตถุดิบขนเป็ดในเส้นทางท่าเรือชินโจว – คลองขนส่งผิงลู่ – นครหนานหนิง – เมืองกุ้ยก่างได้โดยตรง  ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาขนส่งเพียงครึ่งวันเท่านั้น (สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คลองขนส่งผิงลู่ <— คลิ๊กเลย)

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้ และขนอ่อน (พิกัดศุลกากร 05051.0000) “เขตฯ กว่างซีจ้วง” มีปริมาณการนำเข้ามากที่สุดในประเทศจีน ครองสัดส่วนร้อยละ 26.89 ของทั้งประเทศ (รองลงมา ได้แก่ มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลอันฮุย มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลเจียงซู) โดย “ประเทศไทย” เป็นแหล่งนำเข้ารายใหญ่อันดับ 3 ของเขตฯ กว่างซีจ้วง (รองจากไต้หวัน และเวียดนาม) มูลค่านำเข้า 39.24 ล้านหยวน

การที่เมืองกุ้ยก่างได้รับนโยบาย “เมืองนำร่องการปฏิรูปด้านการตรวจควบคุมและการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าสำหรับขนอ่อนเป็ดที่ทำความสะอาดแล้ว” ของประเทศจีน ถือเป็นข่าวดีสำหรับภาคธุรกิจส่งออกไทยในการขยายช่องทางการค้าและการใช้ประโยชน์จากโมเดลการค้า “ท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเรือชินโจว – เมืองกุ้ยก่าง” ได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนการขนส่ง ที่สำคัญ จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น (เวลาขนส่งสั้น ช่วยให้ได้รับเงินค่าสินค้ากลับมาหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเอง)

สำหรับภาคธุรกิจไทยที่สนใจจะส่งออกผลิตภัณฑ์ขนเป็ดไปยังประเทศจีน สามารถศึกษารายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ https://onestopservice.ditp.go.th/file/24.3.pdf หรือสอบถามไปยังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ http://m.xfrb.com.cn (中国消费网) วันที่ 8 เมษายน 2567
       เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com.cn (中国新闻网) วันที่ 30 มีนาคม 2567
       เว็บไซต์ www.cfd.com.cn (中国羽绒信息网)
       เว็บไซต์ www.customs.gov.cn (海关总署)

คลองขนส่งผิงลู่ขนเป็ด

Nanning_editor2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน