ส่านซีมุ่งเมืองรอง ส่งเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ “เว่ยซีโอว” “ยวีซีโอว” เสริมฐานการส่งออก

8 Jan 2021

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2563 เขตโลจิสติกส์ อ. จิ้งเปียนและเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนเมืองยวีหลิน ทางตอนเหนือของมณฑลส่านซี เปิดตัวเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ “ยวีซีโอว” ไปยังเอเชียกลางและยุโรป โดยถือเป็นเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติจากเมืองรองแห่งที่ 3 รองจากเมืองเว่ยหนานและเมืองอันคัง ที่ได้เริ่มขนส่งสินค้าไปก่อนหน้านี้แล้ว

“ยวีซีโอว” บรรทุกเคมีภัณฑ์ อะไหล่และชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมเบา จำนวน 42 ตู้ ออกจากเขตโลจิสติกส์ อ. จิ้งเปียน เมืองยวีหลิน โดยยังคงใช้ประโยชน์จากเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ “ฉางอันห้าว” ของเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอานเป็นข้อต่อหลักในการเชื่อมขบวนขนส่งสินค้าฯ ต่อไปยังเมืองอัลมาตี คาซัคสถาน – กรุงมินส์ เบลารุส ระยะเวลาการขนส่งถึงเอเชียกลางและยุโรป 8 วัน และ 13 วันตามลำดับ

“เว่ยซีโอว” เป็นเที่ยวการขนส่งเฉพาะกิจ โดยบรรทุกอะไหล่และชิ้นส่วนโซล่าร์เซลล์จากบริษัท TOPRAY Solar วิสาหกิจท้องถิ่นเมืองเว่ยหนาน จำนวน 44 ตู้ น้ำหนักรวม 1,100 ตัน มูลค่า 22.44 ล้านหยวน ออกจากเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน ผ่านด่านมานโจวลี เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ไปยังกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ระยะทางรวม 9,903 กม. ใช้เวลาขนส่งทั้งสิ้น 15 วัน

ตลอดปี 2563 มณฑลส่านซีเร่งส่งเสริมช่องทางการส่งออกสินค้าผ่านระบบขนส่งทางรางเป็นอย่างมาก แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของ COVID19 แต่แนวโน้มการขนส่งสินค้าด้วยโมเดลดังกล่าวกลับมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ฉางอันห้าวได้เปิดเดินรถเฉลี่ย 9-10 เที่ยว/วัน และมีประวัติการเดินรถสูงสุดมากถึง 13 เที่ยว/วันในช่วงวิกฤติ COVID19 ซึ่งถือเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยการใช้การขนส่งสินค้าระบบรางส่งออกสินค้า เพราะหลายประเทศในเอเชียและยุโรปยังคงมาตรการปิดน่านฟ้า กอปรกับการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง มีต้นทุนที่ต่ำกว่า และสามารถบรรทุกได้เป็นจำนวนมาก จึงเป็นอีกหนึ่งโมเดลสำคัญที่รัฐบาลมณฑลส่านซีให้การสนับสนุน เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการส่งออกสินค้าไปทั่วโลก โดยตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ย. 2563 เส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติ “ฉางอันห้าว” ขนส่งสินค้าไปแล้วกว่า 3,400 เที่ยว บรรทุกสินค้าไปแล้วกว่า 2.64 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 มากถึง 1.8 เท่า มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดของประเทศ (จำนวนเที่ยวการขนส่งของฉางอันห้าวคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนเที่ยวการขนส่งสินค้านานาชาติทั้งหมดของจีน) ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา เส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติฉางอันห้าวที่ให้บริการขนส่งไปยังทวีปยุโรปยังคงเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด

นอกจากนี้ มณฑลส่านซียังเห็นความสำคัญของการกระจายศักยภาพการขนส่งไปยังเมืองรองที่มีขนาดใหญ่ใน 3 พื้นที่หลักของมณฑลส่านซี ได้แก่ เมืองอันคัง ทางตอนใต้ของมณฑลส่านซี เมืองเว่ยหนาน ทางตะวันออกของมณฑลส่านซีซึ่งเป็นประตูสู่ภูมิภาคจีนตะวันออกของมณฑล และเมืองยวีหลิน ทางตอนเหนือของมณฑลส่านซี ที่ล้วนแต่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าส่งออกจากอุตสาหกรรมหลักที่แตกต่างกัน ตอบโจทย์วิสาหกิจท้องถิ่นในการเพิ่มช่องทางการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านเมืองหน้าด่านอีกต่อไป

คาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ อาจเห็นเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติจากเมืองรองอื่น ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ เมืองเหยียนอาน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครซีอาน ซึ่งได้รับการอนุมัติเป็นหนึ่งในศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งชาติ ตามแผนการก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์แห่งชาติ (Construction Planning of National Logistics Hub) เพื่อสร้างระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าให้ครอบคลุม 4 ภูมิภาคใหญ่ของจีนไปเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://news.cctv.com/2020/12/30/VIDEYjm4J9cENdJwMcvIvzRo201230.shtml
  2. https://www.sohu.com/a/415858209_162758
  3. http://www.weinan.gov.cn/news/bdyw/719703.htm
ฉางอันห้าวChang'an HaoChina Euro Express

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน