ยูนนานเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงไม่ถึง 4 ปี มียอดผู้โดยสารทะลุหลักร้อยล้านคนแล้ว

21 Oct 2020

มณฑลยูนนานเริ่มเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย เส้นทางคุนหมิง-ยวี่ซี คุนหมิง-หนานหนิง และคุนหมิง-เซี่ยงไฮ้ ก่อนเปิดให้บริการในเส้นทางคุนหมิง-ต้าหลี่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และเส้นทางคุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียงเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน รถไฟความเร็วสูงของมณฑลยูนนานได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศจีนอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถขนส่งผู้โดยสารไปยัง 240 เมืองใน 19 มณฑลทั่วจีน

ทั้งนี้ แม้มณฑลยูนนานจะก้าวเข้าสู่ยุครถไฟความเร็วสูงเป็นเวลาไม่ถึง 4 ปี แต่นับจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ขบวนรถไฟความเร็วสูงของมณฑลยูนนานได้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทะลุหลักร้อยล้านคนแล้วด้วยจำนวน 100.285 ล้านคน โดยปัจจุบัน สัดส่วนผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงได้เพิ่มจากร้อยละ 25.5 ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการมาเป็นร้อยละ 77.4 สำหรับอัตราการขยายตัวของจำนวนผู้โดยสารในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 23.5 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.2 และปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 19.2 โดยในปี 2560 และปี 2562 อัตราการขยายตัวของจำนวนผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงของมณฑลยูนนานสูงเป็นอันดับหนึ่งของจีน

นอกจากนี้ ภายในปี 2563 มณฑลยูนนานมีแผนจะเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงเพิ่มเติมในเส้นทางคุนหมิง-แชงกรีลาและคุนหมิง-หลินชาง ขณะที่ในปี 2564 จะเปิดให้บริการเส้นทางจีน-ลาว (คุนหมิง-เวียงจันทน์) รวมทั้งเส้นทางคุนหมิง-รุ่ยลี่ในช่วงคุนหมิง-เป่าซาน ก่อนจะเปิดให้บริการตลอดเส้นทางในปี 2565

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/E0p3qeLi1EoxClN5nbfekw

ยูนนาน รถไฟ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน