TAGS

Experience Shop
13 Jan 2016

“ผิดพลาด” หรือ “หลงทาง”? Experience Store สินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในกว่างโจว ไร้เงาลูกค้า

ปี 2558 ถือเป็นปีทองของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนและดูเหมือนว่าในปี 2559 นี้จะไม่น้อยหน้าปีที่แล้วอย่างแน่นอน กระทรวงพาณิชย์จีนได้คาดการณ์มูลค่าการซื้อขายสินค้าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในปี 2559 ว่าจะมีมูลค่าการค้าที่คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการนำเข้าส่งออกทั้งหมดของจีน…

598 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน