ประกาศมาตรการหลังโควิด.. เซี่ยงไฮ้เตรียมแจกเงินภาคธุรกิจสูงสุด 300,000 หยวน

8 Sep 2020

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้อีกหลายธุรกิจในจีนยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม อีกทั้งยังมีผู้คนไม่น้อยที่ประสบปัญหาว่างงาน ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐเซี่ยงไฮ้จึงได้ประกาศเตรียมจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ภาคธุรกิจที่ยังประสบปัญหา และธุรกิจที่เปิดรับตำแหน่งงานใหม่ให้แก่บุคคลกลุ่มเป้าหมาย

เซี่ยงไฮ้ช่วยเต็มที่.. ให้เงินอุดหนุนฟรีแก่ภาคธุรกิจ

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานทรัพยากรบุคคลและหลักประกันสังคมนครเซี่ยงไฮ้ได้ประกาศจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ภาคธุรกิจทุกประเภทในเซี่ยงไฮ้ภายหลังเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง โดยธุรกิจที่เข้าข่ายจะได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าว ได้แก่

(1) เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนก่อตั้งก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2563 และจวบจนหลังวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ยังไม่สามารถดำเนินกิจการได้ แต่ที่ผ่านมายังคงได้จ่ายเงินเดือน (หรือค่าครองชีพ) ให้แก่พนักงาน และได้จ่ายเงินหลักประกันสังคมต่าง ๆ ตามระเบียบที่กำหนด โดยหลังจากที่เปิดดำเนินกิจการแล้วสามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนได้ตามจำนวนพนักงานที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในอัตราที่คนละ 200 หยวนต่อเดือน ซึ่งขอรับเงินอุดหนุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

(2) เป็นธุรกิจที่เปิดรับสมัครบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่มีสำมะโนครัวอยู่ในเซี่ยงไฮ้เข้าทำงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 และได้จ่ายเงินหลักประกันสังคมต่าง ๆ ตามระเบียบที่กำหนด สามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนได้ตามจำนวนพนักงานที่รับสมัครเข้าทำงานในอัตราที่คนละ 300 หยวนต่อเดือน ซึ่งขอรับเงินอุดหนุนได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

ทั้งนี้ ธุรกิจสามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนได้จากสำนักงานทรัพยากรบุคคลและหลักประกันสังคมนครเซี่ยงไฮ้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยแต่ละธุรกิจจะยื่นขอรับเงินอุดหนุนได้สูงสุดที่ไม่เกิน 300,000 หยวน

ตัวอย่างน่าคิด.. มาตรการจูงใจธุรกิจรับคนเข้าทำงาน

วัตถุประสงค์หลักที่สำนักงานทรัพยากรบุคคลและหลักประกันสังคมนครเซี่ยงไฮ้ออกมาตรการดังกล่าว คือ การรับมือปัญหาการจ้างงานซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจช่วงขาลงเพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยต้องการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเปิดรับสมัครพนักงานให้เข้าทำงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่บุคคลที่ว่างงานจากการแพร่ระบาดฯ อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ มาตรการการจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งช่วยลดแรงกดดันและลดภาระให้แก่ภาคธุรกิจที่อยู่ระหว่างการฟื้นตัว โดยภาครัฐจะช่วยเหลือเฉพาะภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจริง ๆ หรือธุรกิจที่รับบุคคลกลุ่มเป้าหมาย 4 ประเภทเข้าทำงาน ได้แก่ (1) บุคคลที่มีข้อจำกัดในการหางาน (2) บุคคลที่สมาชิกในครอบครัวไม่มีงานทำแม้แต่คนเดียว (3) บัณฑิตที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี และ (4) บุคคลที่ขึ้นทะเบียนว่างงาน ซึ่งนับเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการจ้างงานในท้องถิ่นได้ค่อนข้างตรงจุด

————————————

จัดทำโดย นายโอภาส เหลืองดาวเรือง ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
ข้อมูลอ้างอิง
(1) www.mohrss.gov.cn หัวข้อ上海:企业可申请最高30万元以工代训补贴วันที่ 24 ก.ค. 2563
(2) https://new.qq.com หัวข้อ 受疫情影响的困难企业如何申请以工代训补贴?来看解读วันที่ 6 ก.ย. 2563

เซี่ยงไฮ้มาตรการCOVID-19เงินอุดหนุน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน