TAGS

ILSTC

ภาพเล่าเรื่อง : ทำไมการส่งออกไทยไปจีนต้องเลือก “เรือ+ราง” ที่ท่าเรือชินโจวของกว่างซี

ตู้สินค้าจากต่างประเทศสามารถขนถ่ายจากเรือเพื่อขึ้นรถไฟต่อไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศจีน รวมทั้งผ่านประเทศจีนไปยังประเทศในเอเชียกลางและยุโรปได้ ในทางกลับกัน สินค้าในจีนก็สามารถใช้รถไฟขนส่งตู้สินค้ามาที่ท่าเรือชินโจวเพื่อขึ้นเรือไปต่างประเทศได้ โดยผุ้ส่งออกจะได้รับบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพสูงจากข้อได้เปรียบด้านระยะทางที่สั้น ช่วยประหยัดเวลา ค่อนข้างตรงเวลา ปลอดภัย และคล่องตัว…

1,407 Views

ย้อนรอย 2 ด่านใหม่ ระบายทุเรียนไทยสู่ตลาดจีน – ตอนที่ 1 ด่านทางบกตงซิง

“เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง” เริ่มเป็นที่คุ้นหูของผู้ส่งออกไทยในฐานะ “ประตูการค้า” แห่งใหม่จากไทยไปจีน โดยเฉพาะแวดวงผู้ค้าผลไม้ ปัจจุบัน เขตฯ กว่างซีจ้วงได้ก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของผู้ส่งออกผลไม้ไทยไปจีนแซงหน้ามณฑลยูนนาน (ทางบก) และมณฑลกวางตุ้ง…

1,332 Views

ส่งออกผลไม้เข้าจีน “ทางรถไฟ” ได้แล้ว

ท่านทราบหรือไม่ว่า…นอกจากด่านทางบกโหย่วอี้กวานแล้ว เมืองผิงเสียงยังมีด่านนำเข้าผลไม้อีกแห่งที่เป็นด่านสากล นั่นก็คือ“ด่านรถไฟผิงเสียง”(Pingxiang railway port/凭祥铁路口岸) ซึ่งปัจจุบันเป็นด่านทางรถไฟเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนที่สามารถนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ (เวียดนาม) ได้อย่างเป็นทางการ

2,267 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน