TAGS

API

Open Banking: อีกก้าวสู่ยุคใหม่แห่ง Smart Banking ของฮ่องกง (ตอนที่ 2)

บทความตอนจบนี้จะกล่าวถึง ความคืบหน้าของการพัฒนา Open Banking ในประเทศต่างๆ ซึ่งจะเจาะลึกไปที่ฮ่องกงและประเทศไทย รวมถึงโอกาสทางธุรกิจกับ Open Banking ซึ่งน่าจะเป็นไอเดียคร่าวๆ…

1,528 Views

Open Banking: อีกก้าวสู่ยุคใหม่แห่ง Smart Banking ของฮ่องกง (ตอนที่ 1)

มาทำความรู้จักกับการธนาคารรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Open Banking กัน! บทความตอนแรกนี้จะกล่าวถึง ความเป็นมา หลักการทำงาน และประโยชน์ของ Open Banking…

1,943 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน