เศรษฐกิจกว่างซี ช่วง 3 ไตรมาสแรก ปี 63 ฟื้นตัวดีต่อเนื่อง เติบโต 2%

4 Nov 2020

 

ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2563  ภาพรวมเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มีมูลค่า 1.599 ล้านล้านหยวน (2.0%) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 มี 27 มณฑลได้ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจช่วง 3 ไตรมาสแรกแล้ว พบว่า มี 23 มณฑลที่ GDP ขยายตัวในแดนบวก (ยกเว้นนครเทียนจิน 0% / มณฑลหูเป่ย -10.4% / เขตปกครองตนเองมองโกเลียเนีย -1.9% และมณฑลเหลียวหนิง -1.1%) และกว่างซีเป็น 1 ใน 14 มณฑลของจีนที่ตัวเลข GDP เติบโตมากกว่า 2.0% ทั้งนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจข้างต้นส่วนใหญ่เป็นมณฑลตอนในและภาคตะวันตกของจีน

ภาคการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมง มีแนวโน้มการขยายตัวที่ดี ปริมาณผลผลิตข้าวนาปี 4.76 ล้านตัน (+5.4%) ผลไม้ 10.77 ล้านตัน (+12.2%) อาทิ ลิ้นจี่ (+9.7%) มะม่วง (+18.5%) แก้วมังกร (+27.3%) และเสาวรส (+25.6%) ขณะที่สุกรโตเต็มวัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (+17.6%) หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ฟาร์มสุกรต้องเผชิญกับโรคอหิวาห์แอฟริกา (African Swine Fever) ระบาดหนัก ส่งผลให้ปริมาณสุกรลดลงและราคาเนื้อสุกรพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต สามารถรักษาระดับการเติบโตในแดนบวกตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ปริมาณการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น อาทิ เหล็กกล้า (+23.6%) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (+13.3%) เครื่องยนต์สันดาป (+8.9%) เซรามิก (+33.7%) วัตถุดิบตั้งต้นของยาและเคมีภัณฑ์ (+14.7%) แอลกอฮอล์หมัก (+69.4%) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (+200%) และรายได้และผลกำไรของวิสาหกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 0.3% และ 2.3% ตามลำดับ

ภาคการบริการ มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมบริการเพิ่มขึ้น 3.1% อาทิ การเงิน (+8.1%) ค้าปลีกค้าส่ง (+0.6%) ที่พักอาศัยและอาหารเครื่องดื่ม (-19.6%) คมนาคมขนส่ง คลังสินค้า และไปรษณีย์ (-3.2%) นอกจากนี้ ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 ผลประกอบการรายได้ของธุรกิจบริการส่งข้อมูล (Data transmission) ซอฟท์แวร์ และไอที เพิ่มขึ้น 12.6% และธุรกิจบริการลีสซิ่งและการพาณิชย์ เพิ่มขึ้น 7.7%

การใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สถานการณ์การค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มลดลง ทั้งเขตเมือง (-6.3%) และเขตชนบท (-4.8%)

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (+2.1%) โดยเฉพาะการลงทุนด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมการผลิต (+8.6%) และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (+2.2%)  ทั้งนี้ พบว่า การลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีการขยายตัวสูงที่สุด (+19.9%) โดยเฉพาะการลงทุนภาคการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง (+15.7%) และภาคการบริการเทคโนโลยีขั้นสูง (+24.8%)

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 3.8% โดยเฉพาะหมวดสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น หมวดอาหาร สุรา ยาสูบ (+12.7%) หมวดรักษาพยาบาล (4.9%) ทั้งนี้ หากวิเคราะห์รายสินค้าในหมวดอาหาร สุรา ยาสูบ พบว่า ราคาเนื้อสุกรพุ่งสูงถึง 85.3% และพืชผักสดเพิ่มขึ้น 1.6%

รายได้ รายได้เฉลี่ยต่อหัวที่ใช้จ่ายได้จริง 18,026 หยวน (+5.0%) แบ่งเป็นรายได้ชาวเมือง 26,679 หยวน (+3.0%) และรายได้ชาวชนบท (+7.9%) ทั้งนี้ หากวิเคราะห์จากแหล่งรายได้ พบว่า รายได้ในรูปแบบเงินเดือนเพิ่มขึ้น 6.6% และรายได้เงินโอน (+13.3%)

การจ้างงาน ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้น 2.73 แสนคน ผู้ตกงานที่ได้รับการจ้างงานใหม่ 7.11 หมื่นคน อัตราการว่างงาน 2.52% และมีแรงงานชาวชนบทที่ไปทำงานนอกถิ่นที่อยู่ 9.03 ล้านคน

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา  เว็บไซต์
www.sohu.com (搜狐网) วันที่ 25 ตุลาคม 2563
เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (
中新社广西) วันที่ 24 ตุลาคม 2563
เว็บไซต์
http://tjj.gxzf.gov.cn (广西统计局) วันที่ 23 ตุลาคม 2563

GDPกว่างซี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน