เศรษฐกิจจีนหลัง COVID เป็นอย่างไร? นักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเที่ยวไทยเมื่อไหร่?

9 Sep 2021

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับลงทุนแมน สัมภาษณ์คุณสุพัฒน์ อำไรธนากร หัวหน้าสำนักงานตัวแทนอาวุโส สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงปักกิ่ง

ในหัวข้อ “เศรษฐกิจจีนหลัง COVID เป็นอย่างไร? นักท่องเที่ยวจีน “จะกลับมาเที่ยวไทย” เมื่อไหร่? และผู้ประกอบการไทย ควรเตรียมตัวรับมือกับการเดินหน้าเข้าสู่ สังคมดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบของจีน อย่างไรบ้าง?”

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเตรียมความพร้อมให้เข้าใจ Insight ของ Digital Economy ในจีนเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านบทความโดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้ที่
Blockdit : ค้นหา Thaibizchina หรือ https://www.blockdit.com/posts/612f4fd9997c610c587a3411
Thaibizchina.com : https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/article/china-digital-economy/

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการลงทุนในจีนได้ทาง www.wordpress-348433-3180049.cloudwaysapps.com
ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจ สมัครรับ e-newsletters (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ทาง https://wordpress-575750-3524419.cloudwaysapps.com/about-us/newsletter/

#ThaiBizChina
#เพื่อนคู่คิดเพื่อธุรกิจไทยในจีน

นักท่องเที่ยวจีนพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนเศรษฐกิจเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจดิจิทัลChina economyCOVID-19digital economy

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน