TAGS

supply-side structural reform
24 Dec 2020

การสิ้นสุดยุคฐานการผลิตราคาถูก ธุรกิจน้ำตาลในจีนเอาตัวรอดอย่างไร

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) รัฐบาลกว่างซีได้ออกแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อพัฒนาระบบนิเวศใหม่และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานการผลิต การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล…

511 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน