สรุปภาวะเศรษฐกิจจีนเดือน เม.ย. 67

20 May 2024

ภาพรวม

เมื่อ 17 พ.ค. 67 สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) แถลงว่า ใน เม.ย. 67

(1) เศรษฐกิจจีนได้รักษาแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

(2) ตัวชี้วัดสำคัญปรับตัวดีขึ้น อาทิ ภาคอุตสาหกรรม การส่งออก การจ้างงาน และราคาสินค้า

(3) มีตัวชี้วัดที่ชะลอตัว ได้แก่ การบริโภคซึ่งได้รับผลกระทบจากจำนวนวันหยุดที่ลดลงและการมีฐานตัวเลขที่สูงในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

(4) NBS ระบุว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจจีนยังเผชิญปัญหาอุปสงค์ในประเทศไม่เพียงพอ บริษัทมีแรงกดดันสูงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงภาคส่วนต่าง ๆ (อาทิ ภาคอสังหาริมทรัพย์) และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ซับซ้อน

การบริโภค

ใน เม.ย. 67 ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่ำกว่าระดับร้อยละ 3.1 ใน มี.ค. 67 และต่ำกว่าคาดการณ์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ ก.พ. 66 โดย NBS ให้เหตุผลว่า เนื่องจากเดือน เม.ย. ปีนี้มีวันหยุดลดลง 2 วัน และมีฐานตัวเลขที่สูงในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ประเภทสินค้าที่มีอัตราการเติบโตลดลง อาทิ (1) การบริโภคเครื่องสำอางและเครื่องประดับเพชรพลอยลดลงร้อยละ 2.7 และร้อยละ 0.1 ตามลำดับ (2) การบริโภครถยนต์ลดลงร้อยละ 5.6 และ (3) การบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ อาทิ วัสดุตกแต่งบ้านลดลงร้อยละ 4.5 ในขณะที่การบริโภคสินค้าจำเป็น อาทิ น้ำมันพืชและอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5

ภาคอุตสาหกรรม

ใน เม.ย. 67 ภาคอุตสาหกรรมของจีนขยายตัวร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ และสูงกว่า มี.ค. 67 ที่ร้อยละ 4.5 นับเป็นสถิติสูงสุดลำดับที่ 2 รองจากในช่วง ม.ค. – ก.พ. 67 (ร้อยละ 7) นับตั้งแต่ ก.ค. 64 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น ทำให้มูลค่าการส่งมอบสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้นถึงระดับร้อยละ 7.3 จากเดิมเติบโตเพียงร้อยละ 1.4 ใน มี.ค. 67 นับเป็นการเติบโตเชิงบวกต่อเนื่อง  2 เดือนหลังจากอัตราการเติบโตติดลบต่อเนื่อง 8 เดือน

การลงทุน

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 67

(1) การลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตของจีนเติบโตเร็วที่สุดที่ร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ต่ำกว่าระดับร้อยละ 9.9 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 67

(2) การลงทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ลดลงจากระดับร้อยละ 6.5 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 67

(3) การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงติดลบที่ร้อยละ 9.8 และลดลงมากขึ้นจากช่วงไตรมาสแรก (ร้อยละ 9.5) ซึ่งพื้นที่จำหน่ายบ้านและยอดเงินจำหน่ายบ้านลดลงร้อยละ 22.8 และร้อยละ 30.4 ตามลำดับ

นอกจากนี้ ใน เม.ย. 67 ดัชนีความเชื่อมั่นของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนอยู่ที่ร้อยละ 92.02 ซึ่งทำสถิติต่ำสุดต่อเนื่อง 4 เดือน

ทั้งนี้ เมื่อ 17 พ.ค. 67 จีนได้ออกนโยบายหนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ใหม่ 3 ประการ โดย (1) ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศยกเลิกอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสินเชื่อบ้านสำหรับบ้านหลังแรกและหลังที่สองในระดับชาติ (2) PBOC และ สำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติ (NFRA) ประกาศลดอัตราเงินดาวน์ขั้นต่ำสำหรับบ้านหลังแรกเหลือร้อยละ 15 และบ้านหลังที่สองเหลือร้อยละ 25 และ (3) PBOC ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกองทุนบ้านส่วนบุคคล (Personal Housing Accumulation Fund Loan) ลงร้อยละ 0.25 นับตั้งแต่ 18 พ.ค. 67 

ที่มาของข้อมูล:

http://www.scio.gov.cn/live/2024/33987/tw/

https://economy.caixin.com/2024-05-17/102197234.html

https://economy.caixin.com/2024-05-17/102197228.html

https://economy.caixin.com/2024-05-17/102197224.html

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5356304/index.html

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5356310/index.html

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5356307/index.html

เศรษฐกิจจีนเมษายน 2567

Beijing_admin

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน