TAGS

Smart Port
14 Nov 2022

ตู้ผลไม้ที่นำเข้าผ่าน “ท่าเรือชินโจว” พุ่งกระฉูด

สถิติเดือน ม.ค. - ส.ค. 2565 การค้ากับประเทศไทยผ่านท่าเรือชินโจวมีมูลค่ารวม 5,610 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 68.8%…

131 Views
27 Apr 2022

รู้จักเทคโนโลยีใหม่ขับเคลื่อนนโยบาย Green Port ของท่าเรือในกว่างซี ทางเลือกที่น่าเรียนรู้สำหรับท่าเรือไทย

การพัฒนาเทคโนโลยีของท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการขนถ่ายสินค้าในท่าเทียบเรือให้สูงขึ้น และช่วยดึงดูดให้ผู้ค้าหันมาใช้ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ในการนำเข้า-ส่งออกเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้ “ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้” จะกลายเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่มีบทบาทสำคัญในเวทีการค้า และเป็น ข้อต่อ สำคัญในระบบงานขนส่งสินค้าผ่านไปยังจีนตอนใน เอเชียกลาง…

499 Views
2 Sep 2020

เริ่มแล้ว โปรเจกต์ท่าเรืออัจฉริยะของเมืองชินโจว รองรับ “เรือ+รถไฟ” ที่แรกในประเทศจีน

ท่าเรือชินโจว (Qinzhou Port) ได้เริ่มงานก่อสร้างท่าเรืออัจฉริยะ เพื่อรองรับเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดแสนตันที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 9 และ 10 แล้ว ซึ่งนับเป็นท่าเทียบเรืออัจฉริยะแห่งที่…

1,005 Views
14 Aug 2020

เทคโนโลยี 5G และ NB-IoT ปั้นท่าเรืออัจฉิยะ (Smart port) แห่งแรกในกว่างซี

ท่าเรือฝางเฉิงก่างพร้อมก้าวสู่ “ท่าเรืออัจฉิยะ” (Smart Port) เป็นแห่งแรกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G และเทคโนโลยีเครือข่ายพลังงานต่ำ (NB-IoT) ซึ่งได้เข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในท่าเทียบเรือฝางเฉิงก่าง…

1,266 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน