TAGS

Door to Door
21 Oct 2019

ด่านรถไฟผิงเสียงได้รับอนุมัติให้นำเข้าผลไม้แล้ว

ทราบหรือไม่ว่า... นอกจากด่านทางบกโหย่วอี้กวานแล้ว ขณะนี้ เมืองผิงเสียงกำลังเร่งพัฒนาให้ “ด่านรถไฟผิงเสียง” เป็นด่านนำเข้าผลไม้อีกแห่งของกว่างซี เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการนำเข้า-ส่งออกผลไม้ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1,068 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน