TAGS

China Mobile (Guangxi) Data Center
19 Jul 2019

China mobile สาขากว่างซีผุด Data Center ตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม องค์กรทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายสู่โหมดดิจิทัลและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้จัดเก็บข้อมูล และพัฒนา Cloud Based Infrastructure เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาล ซึ่งศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า…

1,107 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน