TAGS

Built-Transfer
25 Oct 2019

จีนเร่งพัฒนาโมเดลขนส่ง “รถไฟเข้าท่าเรือ”

ปัจจุบัน ประเทศจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) โดยเฉพาะการขนส่งในรูปแบบ “รถไฟ+ท่าเรือ” โดยเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลกลางเพิ่งประกาศข้อคิดเห็นว่าด้วยการเร่งผลักดันการก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่ใช้งานเฉพาะทางเพื่อการขนส่งสินค้า

1,311 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน