TAGS

Smart Border Gate

รั้วรอบขอบสนาม : กว่างซีอัปไซซ์ด่านเดิม เพิ่มเติมด่านใหม่ รอรับผลไม้ไทย

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็น "ประตูการค้า" บานใหญ่สำหรับการส่งออกผลไม้ไทยไปสู่ประเทศจีน ในบทความนี้ บีไอซี ชวนท่านผู้อ่านไปเกาะสนามอัปเดตความพร้อมของด่านสากล 2 แห่งในเมืองฉงจั่วอขงกว่างซี ไปดูกันว่า...…

41 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน