Shandong Port Group ท่าเรืออันดับ 1 ของโลก ขนส่งสินค้าทะลุ 1,500 ล้านตัน

30 Dec 2021

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 บริษัท Shandong Port Group ได้เปิดเผยสถิติการขนส่งสินค้า ประจำปี 2564 (1 มกราคม – 23 ธันวาคม 2564) ทะลุ 1,500 ล้านตัน ขยายตัวขึ้นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ครองอันดับ 1 ของโลก และมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าขนาด 20 ฟุต (Twenty foot Equivalent Unit: TEU) รวม 34 ล้าน TEU ขยายตัวขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ติดอันดับ 3 ของโลก คาดว่าตลอดทั้งปี 2564 รายรับของบริษัทฯ มีแนวโน้มทะลุ 8 พันล้านหยวน (1,256 ล้านเหรียญสหรัฐ)

บริษัท Shandong Port Group มีเส้นทางการเดินเรือรวม 317 เส้นทาง และในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเส้นทางใหม่ในการเดินเรือสำหรับระบบตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นกว่า 34 เส้นทาง โดยในจำนวนนี้มี 25 เส้นทางสำหรับการค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้สร้างท่าเรือภายในประเทศอีก 26 แห่ง และมีการพัฒนาเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ประเภท sea-rail combined transport รวม 72 เส้นทาง โดยมีปริมาณการขนส่งแบบตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 2.5 ล้าน TEU

ที่ผ่านมา บริษัท Shandong Port Group ได้เพิ่มความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลที่แข็งแกร่ง มุ่งสู่การเป็นท่าเรือที่ใหญ่ระดับโลก เพิ่มความพยายามในการพัฒนาเส้นทางเดินเรือ และท่าเรือใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า ห่วงโซ่อุปทานหรือเครือข่ายโลจิสติกส์จะมีเสถียรภาพ และเป็นท่าเรือที่พร้อมขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความสำเร็จในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และศักยภาพของบริษัท Shandong Port Group ที่ก้าวกระโดด มุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และการเป็นท่าเรือทางทะเลระดับโลก นอกจากนี้ ในวันที่ 1 มกราคม 2565 จะเปิดเส้นทางเข้าสู่ญี่ปุ่นจากเมืองชิงต่าวอีก 1 เส้นทาง เพื่อเฉลิมฉลองการมีผลบังคับใช้ของความตกลง RCEP ที่จีนและญี่ปุ่นเป็นภาคีด้วย

 

 

 

แหล่งที่มา:
1. เว็บไซต์ทางการของบริษัท Shandong Port Group http://www.sd-port.com/groupMainNews/2021-12-24/658962195358416896.html (วันที่ 23 ธ.ค. 2564)
2. สำนักข่าว Shandong Chinadaily http://shandong.chinadaily.com.cn/2021-12/24/c_693533.htm (วันที่ 24 ธ.ค. 2564)

Shandong Port Groupขนส่งจีนขนส่งทางทะเลท่าเรือชิงต่าวการค้าระหว่างประเทศสกญ. ณ เมืองชิงต่าวเมืองชิงต่าว

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน