เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเหอหนานและมณฑลส่านซี

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่1 เมษายน 2560 จะเน้นการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ “Belt and Road Initiative”
โดยมณฑลเหอหนานจะเน้นการพัฒนาระบบขนส่งคมนาคมและโลจิสติกส์
เพื่อเชื่อมโยงภาคเหนือกับภาคใต้และภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกของจีน
ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมใน “Belt and Road Initiative” และมณฑลส่านซีจะส่งเสริมการปฏิรูปพื้นที่ตอนในของจีน
และพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่กับประเทศตามเส้นทาง “Belt and Road Initiative”