เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลไห่หนาน

เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีน
มีพื้นที่ 35,400 ตารางกิโลเมตร และอาณาเขตน่านน้ำประมาณ 2 ล้านตารางกิโลเมตร
พื้นที่ของเกาะไห่หนานทั้งหมดถือว่าเป็นเขตทดลองการค้าเสรีทั้งหมด
รัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาเป็นเขตทดลองในการผลักดันการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน
โดยจะเน้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การบริการที่ทันสมัย อุตสาหกรรมการผลิตนิวไฮเทค
ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ บริการโลจิสติกส์ และการซ่อมบำรุงสินค้า
ในเขตปลอดภาษีศุลกากร เป็นต้น