EHang เปิดตัวโดรนขนส่งพัสดุภัณฑ์น้ำหนักมากที่สุดในโลก

14 Oct 2020

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัท EHang เปิดตัวโดรนรุ่น EHang 216L ซึ่งเป็นโดรนที่สามารถบรรทุกพัสดุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากถึง 220 กก. ซึ่งนับว่าเป็นโดรนที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดในโลก

โดรนกับการขนส่งพัสดุภัณฑ์
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้ติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งศูนย์ฯ เห็นว่า บริษัท EHang ซึ่งเป็นบริษัทผลิตโดรนที่มีความเชี่ยวชาญด้านโดรนขนส่งผู้โดยสารรายแรกของจีน ล่าสุด บริษัท EHang ได้เปิดตัว “โดรนขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ” สำหรับเส้นทางขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง (short-to-medium-haul air logistics) ที่สามารถขนส่งพัสดุภัณฑ์น้ำหนักมากที่สุดในโลก โดยโดรนรุ่น EHang 216L สามารถบรรทุกพัสดุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากถึง 220 กก. บินด้วยความเร็วสูงสุด 130 กม./ชม. ระยะทาง 35 กม. เป็นเวลา 21 นาทีต่อการชาร์จไฟฟ้า 1 ครั้ง โดรนรุ่นดังกล่าวเหมาะสำหรับการใช้งานหลายประเภท เช่น (1) การขนส่งสินค้าเกษตรในเขตภูเขาหรือพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก (2) การขนส่งเสบียงและสินค้าสำหรับสถานีขุดเจาะน้ำมันที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่ง และ (3) การขนส่งอุปกรณ์ฉุกเฉินทางอากาศและการบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น

ปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้งเป็นที่ตั้งของบริษัทผลิตโดรนมากที่สุดในจีน โดยมีจำนวน 12,854 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่นครกว่างโจวและเมืองเซินเจิ้น โดยมีบริษัทโดรนที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น บริษัท DJI บริษัท XAG และบริษัท Ehang อนึ่ง บริษัท EHang ผลิตโดรนเน้นการผลิตโดรนสำหรับขนส่งผู้โดยสารและขนส่งพัสดุภัณฑ์เป็นหลัก ในขณะที่บริษัท XAG เน้นผลิตโดรนเพื่อการเกษตรและบริษัท DJI เน้นผลิตโดรนเพื่อกิจกรรมบันเทิง

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย
อุตสาหกรรมโดรนของมณฑลกวางตุ้งมีความก้าวหน้าและมีมาตรฐานในระดับโลก ภาคเอกชนไทยสามารถใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อยกระดับการขนส่งสินค้าทางอากาศในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และการบรรเทาภัยพิบัติ อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รู้จัก EHang
บริษัท EHang ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยนายหู หัวจื้อ (Hu Huazhi) และนายสง อี้ฟั่ง (Song Yifang) มีสำนักงานใหญ่ โรงงานฐานการผลิต และพื้นที่ทดลองทำการบินอยู่ที่นครกว่างโจว โดยเมื่อปี 2562 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ อย่างไรก็ดี บริษัท EHang ยังผลิตโดรนโดยแบ่งตามประเภทการใช้งาน ได้แก่
(1) โดรนสำหรับขนส่งผู้โดยสาร (Passenger Transportation) รุ่น 216
(2) โดรนสำหรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ รุ่น EHang 216L รุ่น Falcon และรุ่น GD2.0X
(3) โดรนสำหรับสมาร์ทซิตี้ (Smart City Management) และ
(4) โดรนสำหรับการแสดง (Aerial Media)

นางสาวสุวิชญา กีปทอง เขียน
นายสรศักดิ์ บุญรอด เรียบเรียง

โดรนDroneEhangโดรนกว่างโจว

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน