อุตสาหกรรมสีเขียวของมณฑลเจียงซีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

17 Jan 2024

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมณฑล ประกาศรายชื่อ Green Manufacturing List ระดับประเทศ และระดับมณฑล ประจำปี 2566 โดยนครหนานชางมีโรงงานสีเขียวระดับประเทศรวม 21 แห่ง และระดับมณฑลรวม 30 แห่ง อาทิ บริษัท Nanchang Hard Alloy Co., Ltd. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากทังสเตนและโลหะ และเป็นบริษัทที่มีโรงงานสีเขียวระดับประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ยกระดับกระบวนการผลิตอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงการกำจัดสิ่งปฎิกูลและบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 6 ล้านหยวน บริษัท Jiangling Group Electric Vehicle CO., LTD.ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ และยังเป็นบริษัทที่มีโรงงานสีเขียวระดับประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมสีเขียวเป็นอย่างมาก ใช้กระบวนการผลิตและ   โลจิสติกส์ที่ผลิตคาร์บอนต่ำ ขณะเดียวกันยังมีการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีอัจฉริยะสมัยใหม่ในการผลิตสินค้า การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นต้น ช่วยยกระดับมาตรฐานโรงงานในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ทั้งนี้ ไทยเองสามารถเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของนครหนานชางได้ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดมลพิษและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   แหล่งอ้างอิง  https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2024/01/02/020356407.shtml

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน