เซี่ยงไฮ้เปิดตัว 64 โครงการใหม่ มูลค่าลงทุนกว่า 2.7 แสนล้านหยวน

13 Jan 2021

เมื่อ 4 ม.ค. 2564 วันแรกของการเริ่มงานภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 14 (ค.ศ. 2021 – 2025) รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ได้ประกาศโครงการล็อตแรกจำนวน 64 โครงการ คิดเป็นมูลค่าลงทุนกว่า 273,400 ล้านหยวน (41,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ “วงจรคู่ (dual circulation)” และเอื้อต่อนโยบายการพัฒนา “ศูนย์กลาง  5 ด้าน” ของเซี่ยงไฮ้ (ได้แก่ เศรษฐกิจ การเงิน การค้า การขนส่งทางเรือ และวิทยาศาสตร์/ เทคโนโลยี/ นวัตกรรม)

ความสำเร็จด้านการลงทุนในปี 2563

ในปี 2563 แม้ว่าจะมีผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 แต่เซี่ยงไฮ้ก็ยังมีความคืบหน้าสำคัญในการลงทุน อาทิ
(1) มีการลงนามสัญญาโครงการลงทุนใหญ่ 152 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 441,800 ล้านหยวนเมื่อ 31 มี.ค. 2563
(2) ช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. 2563 เซี่ยงไฮ้ได้ดึงดูดเงินทุนต่างชาติรวม 17,179 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 6.2
(3) ช่วงงาน CIIE ครั้งที่ 3 (5 – 10 พ.ย. 2563) ได้จัดกิจกรรมดึงดูดการลงทุนกว่า 50 รายการ ทำให้มีการลงนามสัญญาและเริ่มก่อสร้าง 134 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 6,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังมีบริษัทอีก 429 แห่ง   ที่แสดงความสนใจจะเข้ามาลงทุนในเซี่ยงไฮ้
(4) การลงทุนในทรัพย์สินถาวรของเซี่ยงไฮ้ช่วง ม.ค. – พ.ย. 2563 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 10.7 โดยในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 นอกจากนี้ การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตในช่วง ม.ค. – พ.ย. 2563 ยังเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.3

แผนงานโครงการลงทุนในปี 2564

ในปีนี้รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ได้ประกาศจะดำเนินโครงการลงทุนให้บรรลุตามแผนงานประจำปี 2564 กล่าวคือ ดำเนินการโครงการต่อเนื่องจากเดิมให้แล้วเสร็จ 167 โครงการ และเปิดโครงการลงทุนใหม่ทั้งสิ้น 213 โครงการ โดยโครงการลงทุนล็อตแรก 64 โครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) โครงการขนาดใหญ่และโครงการด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี รวม 52 โครงการ ครอบคลุมสาขาวงจรรวม (IC) ยาชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เศรษฐกิจออนไลน์ การบินและอวกาศ วัสดุใหม่ และอุปกรณ์ขั้นสูง

(2) โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน รวม 12 โครงการ อาทิ การปรับปรุงขยายเส้นทางถนน และการขยายงานก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

ตัวอย่างโครงการลงทุนที่สำคัญ อาทิ โครงการวิจัยและพัฒนาสายการผลิตชิพซิลิคอนระดับ high-end สำหรับวงจรรวมของ Shanghai Zing Semiconductor Corporation โครงการสร้างแพลตฟอร์มมูลค่า 7,500 ล้านหยวนสำหรับบริการบ่มเพาะนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมยาชีวภาพของ Shanghai Pharmaceutical Group และโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ขนาด 12,000 ตันต่อปีของ Sinopec Shanghai Petrochemical เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าเซี่ยงไฮ้มีการขับเคลื่อนนโยบายอย่างรวดเร็ว โดยเพียงเปิดงานมาวันแรกก็สามารถประกาศโครงการ ได้ทันที ทั้งยังเป็นโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าเซี่ยงไฮ้ยังคงความเป็นผู้นำในการปฏิรูปและเปิดประเทศ และดำเนินตามนโยบายของจีนต่อไปในช่วงแผน 5 ปีฉบับที่ 14 นี้

******************************

จัดทำโดย นายโอภาส เหลืองดาวเรือง (ศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้)
ข้อมูลอ้างอิง
1. https://mp.weixin.qq.com หัวข้อ Major projects mark start of five-year plan วันที่ 4 ม.ค. 2563
2. https://baijiahao.baidu.com หัวข้อ 上海六十四个重大项目为“十四五”开局 วันที่ 6 ม.ค. 2564

เซี่ยงไฮ้แผนพัฒนาการลงทุน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน