จีนประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14

14 Jan 2022

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565 คณะรัฐมนตรีจีนประกาศ “แผนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ( 2564 – 2568 )” เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลก โดยกำหนดเป้าหมายภายในปี 2568 เช่น (1) มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลจะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีน (GDP) จากเดิมมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 7.8 ของ GDP ในปี 2563 (2) เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์ความเร็วสูงเป็น 60 ล้านคน จากเดิม 6.4 ล้านคน ในปี 2563 (3) สนับสนุนธุรกิจรูปแบบใหม่ อาทิ การส่งสินค้าแบบไร้คนส่ง (4) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และ (5) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ระบบเครือข่าย 6G และ Big Data

แหล่งที่มา :

http://global.chinadaily.com.cn/a/202201/13/WS61df638fa310cdd39bc80b08.html

http://politics.people.com.cn/n1/2022/0112/c1001-32329941.html

เศรษฐกิจดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน