แม่เหล็กดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ — เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)

29 Oct 2020

ไฮไลท์

  • รัฐบาลกว่างซีกำลังมุ่งส่งเสริมการลงทุนจากธุรกิจต่างชาติ เน้นว่าธุรกิจต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและทัดเทียมทางกฎหมาย การแข่งขัน และการคุ้มครอง/สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน โดยรัฐบาลได้พัฒนาระบบการให้บริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) และพัฒนากลไกการทำงานเพื่อให้บริการและติดตามความคืบหน้าในการลงทุน รวมถึงเคาน์เตอร์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ
  • ในระยะต่อไป รัฐบาลกว่างซีจะพัฒนาระบบการให้บริการเชิงลึกสำหรับธุรกิจต่างชาติในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) และพร้อมทำหน้าที่เป็น “เสี่ยวเอ้อร์” (พนักงานบริการ) สนับสนุนงานบริการอย่างเต็มที่ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปิดสู่ภายนอก โปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้น
  • เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) เป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากที่สุด ในช่วงเวลาสั้นๆ เพียง 1 ปี มีบริษัทที่จัดตั้งอยู่ในเขตทดลองฯ แล้ว 16,290 ราย ในจำนวนนี้ เป็นบริษัทต่างชาติ 204 ราย แม้จะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ความไม่ปกติจากโควิด-19 ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา มีบริษัทรายใหม่เพิ่มขึ้น 7,187 ราย ในจำนวนนี้ เป็นบริษัทต่างชาติรายใหม่ 53 ราย มีมูลค่าเงินลงทุนตามสัญญา 209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

รัฐบาลกว่างซีกำลังมุ่งส่งเสริมการลงทุนจากธุรกิจต่างชาติ เน้นว่าธุรกิจต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและทัดเทียมทางกฎหมาย การแข่งขัน และการคุ้มครอง/สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน ตามการให้ข้อมูลของนายหยาง ชุนถิง (Yang Chunting/杨春庭) อธิบดีกรมส่งเสริมการลงทุนกว่างซี

รัฐบาลกว่างซีได้พัฒนาระบบการให้บริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) และพัฒนากลไกการทำงานเพื่อให้บริการและติดตามความคืบหน้าในการลงทุน รวมถึงเคาน์เตอร์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ด้วยข้อจำกัดจากสถานการณ์โควิด-19 คณะกรรมการบริหารเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) พื้นที่ย่อย 3 แห่ง ได้แก่ เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงนครหนานหนิง ท่าเรือเมืองชินโจว และเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรผิงเสียงเมืองฉงจั่ว ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์ และให้คำแนะนำในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ปัจจุบัน บริษัทที่จัดตั้งในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) มีจำนวน 16,290 ราย ในจำนวนนี้ เป็นบริษัทต่างชาติ 204 ราย ช่วง 9 เดือน ปี 2563 การลงทุนในเขตทดลองฯ มีตัวเลขที่น่าสนใจ ดังนี้

  • บริษัทจดทะเบียนรายใหม่เพิ่มขึ้น 7,187 ราย ในจำนวนนี้ เป็นบริษัทต่างชาติรายใหม่ 53 ราย มีมูลค่าเงินลงทุนตามสัญญา 209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • บริษัทจากต่างมณฑลลงนามสัญญาการลงทุน จำนวน 48 โครงการใหม่ มูลค่าเงินลงทุนตามสัญญา 25,992 ล้านหยวน โดยธุรกิจในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) โลจิสติกส์ และการท่าเรือ เป็นสาขาการลงทุนที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

ในระยะต่อไป รัฐบาลกว่างซีจะพัฒนาระบบการให้บริการเชิงลึกสำหรับธุรกิจต่างชาติในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) และพร้อมทำหน้าที่เป็น “เสี่ยวเอ้อร์” (พนักงานบริการ) สนับสนุนงานบริการอย่างเต็มที่ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปิดสู่ภายนอก โปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้น

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ย่อย ซึ่งตั้งอยู่ในนครหนานหนิง (เมืองเอก) เมืองชินโจว (เมืองท่าเรือ) และเมืองฉงจั่ว (เมืองชายแดน) รวมพื้นที่ 119.99 ตารางกิโลเมตร มุ่งส่งเริมการลงทุนด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การบริการสมัยใหม่ โลจิสติกส์ เศรษฐกิจทางทะเล (ท่าเรือ เส้นทางเดินเรือ ปิโตรเลียม) การเงิน และการค้าชายแดน

“พื้นที่ย่อยนครหนานหนิง” ซึ่งอยู่ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะคลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ระบบนำร่องดาวเทียมเป่ยโต้ว การเงินระหว่างประเทศมุ่งสู่อาเซียน เมืองอัจฉริยะ และการผลิตอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล และสังคมดิจิทัล เป็นพื้นที่ที่มีความทันสมัย เปรียบเสมือนกับ “ขุมทอง” ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ของมณฑล

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中新社广西) วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ภาพประกอบ www.gx.xinhuanet.com และ www.gxnews.com.cn

เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน