สนใจเข้าร่วมงาน China-ASEAN Expo มาทางนี้

21 Apr 2021

ไฮไลท์

  • ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงวางแผนจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 18 ในรูปแบบผสม ออฟไลน์+ออนไลน์ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2564
  • ฝ่ายผู้จัดได้เปิดช่องให้ผู้ประกอบการไทย(ต่างชาติ)เข้าไปมีส่วนร่วมในงานดังกล่าวได้ 2 ช่องทาง คือ แพลตฟอร์ม offline สำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีบริษัทลูกหรือมีตัวแทนในจีนสามารถสมัครเข้าร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าได้ และแพลตฟอร์ม online ที่ผู้จัดงานได้พัฒนาเว็บไซต์ไว้ให้ผู้ประกอบการอัปโหลดรูปสินค้าและข้อมูลการติดต่อ
  • โดยผู้ประกอบการไทยจะต้องเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรมฯ ได้เริ่มเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมงานแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าเป็นสมาชิกกรมฯ โดยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-507 8381 และอีเมล [email protected]

 

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ในปี 2564 เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมีแผนจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 18 ในรูปแบบผสม ออฟไลน์+ออนไลน์เช่นเคย โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2564

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo Secretariat) ได้ประกาศหัวข้อหลักของงาน China-ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 18 คือ ร่วมพัฒนาสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative – BRI) ที่มีคุณภาพสูง ร่วมส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดรับกับปี 2564 ที่เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจีน-อาเซียน

งาน China-ASEAN Expo เป็นกลไกสำคัญที่รัฐบาลจีนตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในมิติที่หลากหลายระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมี “นครหนานหนิง” เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นสถานที่จัดงานถาวร และช่วยตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การเป็น “ประตูสู่อาเซียน” ที่รัฐบาลจีนมอบให้กับเขตฯ กว่างซีจ้วงด้วย

จากสถานการณ์ความไม่ปกติจากโควิด-19 นอกจีนแผ่นดินใหญ่ที่ยังมีทีท่ายืดเยื้อปานปลายในหลายประเทศ ทำให้รูปแบบการจัดงานในปีนี้ยังคงยึดแนวปฏิบัติเดิมจากปีที่แล้ว คือ ออฟไลน์+ออนไลน์และได้ขยายความร่วมมือให้กว้างขึ้นสู่กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP (อาเซียน + จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนจีน-อาเซียน งาน China-ASEAN Expo ปีนี้ จะมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการขจัดความยากจน โดยส่งเสริมให้เศรษฐกิจในภูมิภาคฟื้นตัวอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืนหลังยุคโควิด-19

การขยายกรอบความร่วมมือสู่กรอบ RCEP นั่นหมายความว่า ปีนี้ จะมีการเชิญวิสาหกิจในประเทศกรอบ RCEP เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าและเข้าร่วมกิจกรรมย่อยเพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเชิงลึกระหว่างประเทศสมาชิก โดยเฉพาะการค้าสินค้า การค้าบริการ และความร่วมมือด้านการลงทุน

เป็นที่ทราบกันดีว่า การออกบูธแสดงสินค้าในต่างประเทศเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าและบริการไปประชาสัมพันธ์หรือทดลองตลาด รวมทั้งเป็นจุดนัดพบในการเจรจาการค้าหรือหาหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต แต่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านการเดินทางไปเข้าร่วมออกบูธที่นครหนานหนิง อย่างไรก็ดี ฝ่ายผู้จัดได้เปิดช่องให้ผู้ประกอบการไทย(ต่างชาติ)เข้าไปมีส่วนร่วมในงานดังกล่าวได้ 2 ช่องทาง คือ

(1) แพลตฟอร์ม offline ผู้จัดงานเปิดโอกาสให้ผู้กอบการไทยที่มีบริษัทลูกหรือมีตัวแทนในจีนสามารถสมัครเข้าร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าได้

(2) แพลตฟอร์ม online ผู้จัดงานได้พัฒนาเว็บไซต์ให้ผู้ประกอบการอัปโหลดรูปสินค้าและข้อมูลการติดต่อ โดย ผู้ประกอบการควรเตรียมโปรไฟล์บริษัทที่น่าเชื่อถือ รูปถ่ายสินค้าที่น่าดึงดูด และรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน

เงื่อนไขสำคัญของผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน China-ASEAN Expo คือ ผู้ประกอบการจะต้องเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน และได้ข่าวว่า กรมฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานอยู่ในขณะนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าเป็นสมาชิกกรมฯ โดยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-507 8381 และอีเมล [email protected]

บีไอซี ขอเน้นว่า แพลตฟอร์ม online ที่ฝ่ายผู้จัดงานได้พัฒนาไว้ให้ผู้ประกอบการ(ไทย) เป็นอีกช่องทางที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับท่านได้ ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีน (CNNIC) ระบุว่า ณ สิ้นปี 2563 ประเทศจีนมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Netizen) พุ่งแตะ 989 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1/5 ของผู้ใช้งานทั่วโลก และมากกว่าประชากรไทยทั้งประเทศ 14.1 เท่า และ Netizen เหล่านี้มีสัดส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนสูงถึง 99.7% หรือเท่ากับ 986 ล้านคน

ดังนั้น การเจาะตลาด Netizen จีนในปัจจุบันจึงเป็นการสร้างเสริมโอกาสทางการค้ากับผู้ค้า/ลูกค้าในประเทศจีน และผู้ประกอบการไทยยังสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อต่อยอดธุรกิจผ่านการจัดหาตัวแทนในประเทศจีนหรือการใช้ประโยชน์จากเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) ซึ่งเป็นเขตปลอดอากรในการแปรรูปหรือสต็อกสินค้าได้อีกด้วย โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) เป็นอีกช่องทางที่ผู้ประกอบการไทยสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้ทางเว็บไซต์ www.wordpress-348433-3180049.cloudwaysapps.com

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์
www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) วันที่ 19 เมษายน 2564
เว็บไซต์ www.caexpo.org (
中国东盟博览会官网)
เว็บไซต์ www.cac.gov.cn (
中国国家网络安全和信息委员会官网)

CAEXPOChina-ASEAN Expoงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน