Girls’ Power! เจาะลึกพลังช้อปปิ้งของสาวจีน และโอกาสของสินค้าไทยในแดนมังกร

แม้ในปี 2563 ที่ผ่านมา โลกของเราจะประสบกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่นักช้อปสาวชาวจีนยังคงมุ่งมั่นช้อปปิ้งกันอย่างต่อเนื่อง โดย CBNData บริษัทวิจัยชื่อดังของจีน รายงานว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา ตลาดผู้บริโภคหญิงชาวจีนเติบโตสู่มูลค่ากว่า 10 ล้านล้านหยวน (1.53 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) นับเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และมีขนาดใหญ่เกือบเท่ากับมูลค่าตลาดผู้บริโภคของประเทศอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศสรวมกัน

รู้จักกับ “นักช้อปตัวแม่แห่งแดนมังกร”

จากข้อมูลของ Accenture เผยว่า ในปัจจุบัน จีนมีผู้บริโภคหญิงในช่วงอายุ 20-60 ปี เกือบ 400 ล้านคน และมีมูลค่าการบริโภครวมกว่า 10 ล้านล้านหยวนต่อปี โดยช่องทางออนไลน์ยังคงเป็นแหล่งช้อปสำคัญของผู้หญิงชาวจีนและมีการเติบโตของช่องทางนี้อย่างก้าวกระโดดในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ Mob Tech เผยว่า จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เนตหญิงชาวจีนยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีจำนวนรวมกว่า 530 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 45.4 ของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เนตทั้งหมด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์ม e-commerce ของจีนยังมีโอกาสเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป ทั้งนี้ Questmobile รายงานว่า ณ เดือน ม.ค. 2564 แพลตฟอร์ม e-commerce หลักที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคหญิงชาวจีน ได้แก่ (1) Taobao (2) Pinduoduo (3) JD (4) VIP shop (5) Taobao Tejia (6) Xianyu และ (7) Suning ตามลำดับ ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ต่างไม่พลาดโอกาสที่จะใช้โอกาสของวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันสตรีสากลจัดเทศกาลช้อปปิ้งสำหรับตลาดผู้หญิงโดยเฉพาะ เช่น เทศกาล 3.8 Festival (天猫3.8节) ของ Tmall เทศกาล Blessed Women (福女节) ของ Pinduoduo และเทศกาล Her Festival (她的节) ของ JD

ภาพเทศกาลช้อปปิ้ง 3.8 จากแอปพลิเคชัน Tmall (ซ้าย) Pinduoduo (กลาง) และ JD (ขวา)

ที่มาภาพ: www.tech.china.com.cn

 

 “ซื้อ ซื้อ ซื้อ… สินค้าที่ผู้หญิงชาวจีนชอบซื้อ”

Mob Tech ยังเผยอีกด้วยว่าผู้หญิงจีนช้อปปิ้งเฉลี่ยเดือนละ 7.2 ครั้ง และมีร้อยละ 6 ของผู้หญิงจีนที่ช้อปปิ้งเป็นประจำทุกวัน ซึ่งสูงกว่าผู้ชายที่ช้อปปิ้งเฉลี่ยเพียงเดือนละ 5.5 ครั้ง โดยส่วนหนึ่งของสินค้าที่ผู้บริโภคหญิงจีนนิยม เช่น เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

แม้ปี 2563 ที่ผ่านมาจะมีโรคระบาดแต่ยอดขายเครื่องสำอางของจีนยังคงโตไม่หยุด โดยบริษัทวิจัย iiMedia Research ของจีน รายงานว่าในเดือน พ.ย. 2563 ยอดขายเครื่องสำอางในจีนมีมูลค่าถึง 1.32 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.59 จากเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า

กราฟแสดงยอดขายเครื่องสำอางในจีนของช่วงเดือน พ.ย. 2562 – พ.ย. 2563

ที่มาภาพ: iiMedia Research

หากลงลึกในรายประเภทสินค้าจะพบว่า ครีมกันแดดและครีมบำรุงผิวเติบโตอย่างโดดเด่นที่ร้อยละ 59 และร้อยละ 34 ส่วนเครื่องสำอางสำหรับดวงตา ผิวหน้า และริมฝีปากเติบโตร้อยละ 11 ร้อยละ 10 และร้อยละ 3 ตามลำดับ ทั้งนี้ ยังพบอีกว่าชาวจีนนิยมแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแบรนด์ L’Oreal Estee Lauder และ Lancome ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดสูงเป็น 3 อันดับแรกที่ร้อยละ 5.4 ร้อยละ 4.6 และร้อยละ 4.4 ตามลำดับ นอกจากนี้ จากการจัดอันดับ 20 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวขายดีของจีนพบว่าส่วนใหญ่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศและมีเพียง 5 แบรนด์ที่เป็นของจีนเอง[1] ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสสำคัญของแบรนด์จากต่างประเทศรวมถึงแบรนด์ของไทยในตลาดนี้

กราฟแสดงส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในจีนของช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2563

ข้อมูลจาก iiMedia Research

 

เครื่องประดับ

ผู้หญิงกับของสวย ๆ งาม ๆ เป็นของคู่กันอย่างปฏิเสธไม่ได้ แม้ในอดีตเครื่องประดับจะเปรียบเสมือนเครื่องแสดงฐานะทางสังคม แต่สำหรับสาวจีนในปัจจุบัน เครื่องประดับถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยเพิ่มเติมความสมบูรณ์แบบให้กับชีวิต โดยบริษัทวิจัย iiMedia Research รายงานว่า ในปัจจุบันผู้หญิงชาวจีนนิยมเครื่องประดับที่ทำมาจากทองคำแท้และแพลตตินั่มเป็นอย่างมาก และนิยมการออกแบบที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ สำหรับช่องทางการขาย ร้านค้าของแบรนด์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับความนิยมสูงไม่แพ้ร้านค้าออฟไลน์และเคาน์เตอร์ของแบรนด์ตามห้างสรรพสินค้าและแหล่งช้อปปิ้งต่าง ๆ ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง 11.11 ของปี 2563 ที่ผ่านมา 10 แบรนด์เครื่องประดับที่ขายดีที่สุดบนแพลตฟอร์ม Tmall ได้แก่ (1) Chow Tai Fook (2) Chow Sang Sang (3) Chow Tai Seng (4) Swarovski (5) CHJ Jewelry (6) Caibai Jewelry (7) Cartier (8) Pandora (9) Lukfook Jewellery  และ (10) Laomiao

ในขณะเดียวกัน ตลาดเครื่องประดับของจีนยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆจากภาครัฐจะส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้ของผู้บริโภคชาวจีนโดยเฉพาะเมืองรอง (Lower-tier cities) รวมถึงการเกิดขึ้นของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เกิดในยุคดิจิทัลอย่าง Gen Z ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 มีสัดส่วนการบริโภคคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำลังการบริโภคของจีนทั้งหมดและกำลังจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักของจีนในอนาคต ดังนั้นแบรนด์ต่าง ๆ ควรเร่งพัฒนาสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดจีนนี้

ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก

ในปัจจุบัน ผู้หญิงที่เกิดในยุค 85s และ 90s เป็นกำลังบริโภคหลักของตลาดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กจีน โดยช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ของผลิตภัณฑ์แม่และเด็กกำลังเติบโตอย่างมาก ซึ่งในปี 2562 ตลาด e-commerce ของผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของจีนมีมูลค่ารวมกว่า 9.11 แสนล้านหยวน และมีอัตราการเข้าถึง (penetration rate) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทวิจัย WJS (网经社 หรือ 100ce.cn) รายงานว่า ในปี 2563 จำนวนผู้ใข้งานแพลตฟอร์ม e-commerce ในตลาดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของจีนมีจำนวนกว่า 245 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 25 มาจากเมืองรองระดับ 2 (second-tier) และร้อยละ 30 มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี สำหรับแพลตฟอร์ม e-commerce ที่ได้รับความนิยมในตลาดนี้ได้แก่ Kidswant (孩子王) Beibei.com (贝贝网) Mia.com (蜜芽) Babytree (宝宝树) และ Davdian.com (大V店) ทั้งนี้ ด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมที่พัฒนาขึ้น รวมถึงระดับการศึกษาและกำลังซื้อที่สูงขึ้นของคุณแม่ยุคใหม่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและทิศทางการบริโภคที่แตกต่างไปจากอดีต ซึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทายสำคัญของผู้เล่นทั้งรายเก่าและรายใหม่ในตลาดนี้

ภาพส่วนหนึ่งของระบบนิเวศตลาด e-commerce ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของจีน

ที่มาภาพ: Qianzhan Industry Research Institute

 

นอกจากสินค้าที่กล่าวข้างต้น ยังมีโอกาสอีกมากมายในตลาดผู้บริโภคหญิงชาวจีน โดย JD Big Data Research เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน จำนวนผู้บริโภคหญิงชาวจีนบนแพลตฟอร์มของ JD กำลังเติบโตแซงหน้าผู้บริโภคชาย และยังเป็นผู้ซื้อหลักสำหรับของใช้ในครอบครัวและของใช้ส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก MediaCom ที่เผยว่ากว่าร้อยละ 75 ของการตัดสินใจซื้อสินค้าในจีนมาจากผู้หญิง และผู้หญิงเป็นกำลังบริโภคสำคัญของสินค้าหลากหลายประเภททั้ง เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก สินค้าหรู แอลกอฮอล์ รถยนต์ และเกมส์ออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรจับตาและคอยศึกษาตลาดผู้บริโภคหญิงจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในตลาดนักช้อปตัวแม่แห่งแดนมังกรนี้

 

จัดทำโดย: น.ส. พิมพ์ชนก ภัทรภูมิภักดี ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง (วันที่ 25 มี.ค. 2564)

แหล่งข้อมูล:

QuestMobile2021她经济洞察报告

https://www.questmobile.com.cn/research/report-new/145/

她经济研究:女性消费市场已超10万亿,女神节们都在买什么?

https://www.iimedia.cn/c460/77306.html

Chinese female consumer market exceeded $1.5 trillion in 2020: report

https://www.globaltimes.cn/page/202103/1217728.shtml

Rise of Chinese women as Economic force

https://jdcorporateblog.com/rise-of-chinese-women-as-economic-force/

女神撑起不止半边天 4亿女性每年花销10万亿

http://tech.china.com.cn/hydt/20210308/375095.shtml

预见2021:《中国母婴电商行业全景图谱》(附产业链现状、竞争格局、发展趋势等)

http://finance.eastmoney.com/a/202103091836232341.html

 

[1] แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสัญชาติจีนได้แก่ Winona, Chando, Proya, Pehchaolin, และ WIS

thaibiz_editor

thaibiz_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม