แคนตั้นแฟร์ (Canton Fair) หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญ กระตุ้นการค้าระหว่างประเทศ

7 Sep 2023

 ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลกลางจีนและรัฐบาลท้องถิ่นมณฑลกวางตุ้งต่างพยายามอย่างต่อเนื่องในการกระตุ้นการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศด้วยการออกมาตรการส่งเสริม ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องคืองานแสดงสินค้าที่นับว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นเครื่องชี้วัดและสะท้อนภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศของจีนด้วย

“งานแคนตั้นแฟร์” (Canton Fair) หรืองานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกจีน กลายเป็นงานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของจีนที่จัดต่อเนื่องมานานกว่า 66 ปี ในช่วงกว่าเกือบเจ็ดทศวรรษ แคนตั้นแฟร์ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญของจีน โดยงานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 133 ครั้งล่าสุด ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้ซื้อ (buyer) ที่เดินทางจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้าร่วมงานกว่า 129,006 คน จาก 123 ประเทศทั่วโลก สร้างมูลค่าการส่งออกให้เกิดขึ้นภายในงานกว่า 21,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบทางการค้าผ่านทางออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการค้าที่ผู้จัดงานแคนตั้นแฟร์เลือกใช้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในขณะนั้น รัฐบาลจีนได้บังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มงวดส่งผลให้มีข้อจำกัดด้านการเดินทางของผู้ซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งต่อมา การค้าผ่านทางออนไลน์ยังคงถูกนำมาปรับใช้ในการจัดงานครั้งล่าสุดและต่อไปในอนาคตด้วย  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นภายในงานภายใต้ชื่อ “Trade Bridge” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและกิจกรรมส่งเสริมการค้า

ปัจจุบัน แคนตั้นแฟร์เป็นมากกว่างานแสดงสินค้า โดยทำหน้าที่ในการเป็น “เวทีการค้าอเนกประสงค์” หรือ multi-functional trade platform รวมเอาบริการด้านข้อมูล นวัตกรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรมและการบริการทางการค้าไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถดำเนินกิจกรรมทางการค้าได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

นอกจากงานแคนตั้นแฟร์ ครั้งที่ 133 ที่ได้มีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทุกประเภทของจีนให้เข้ามาจัดแสดงสินค้าภายในงานแล้ว ในงานแคนตันแฟร์ ครั้งที่ 134 ยังได้มีการปรับเปลี่ยนหมวดหมู่ของอุตสาหกรรมเพื่อออกร้านจำหน่ายในเฟสต่าง ๆ กัน เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเข้าชมสินค้าประเภทเดียวกันในการเข้าร่วมงานแต่ละเฟสได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีการจัดเฟสต่าง ๆ ดังนี้

  1. ส่วนจัดแสดงสินค้าการก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง (Building and Decorative Materials) และ อุปกรณ์สุขภัณฑ์และห้องน้ำ (Sanitary and Bathroom Equipment) จะอยู่ในช่วงการจัดงานเฟสที่สอง
  2. ส่วนจัดแสดงสินค้าของเล่น เด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและมารดา ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงและอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคล (Toys, Children, Baby and Maternity Products, Pet Products & Food, Personal Care Products and Toiletries) จะอยู่ในช่วงการจัดงานเฟสที่สาม
  3. ส่วนจัดแสดงสินค้าเครื่องจักรก่อสร้างและการเกษตร (Construction and Agriculture Machinery) จะถูกแยกส่วนจัดแสดงออกจากกันเป็น เครื่องจักรก่อสร้าง (Construction) และ เครื่องจักรการเกษตร (Agriculture Machinery )และ
  4. ส่วนจัดแสดงเคมีภัณฑ์ในเฟสที่หนึ่ง จะเปลี่ยนชื่อเป็น วัสดุใหม่และเคมีภัณฑ์ (New Materials and Chemical Products) ในขณะที่ ส่วนจัดแสดงสินค้ายานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะพลังงานใหม่ (New Energy and Intelligent Connected Vehicles) จะเปลี่ยนชื่อเป็น ยานยนต์พลังงานใหม่ และการเดินทาง/ขนส่งอัจฉริยะ (New Energy Vehicles and Smart Mobility)

————————–

แหล่งที่มาของข้อมูล
https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848

 

ประเภทสินค้าที่จัดแสดงในงานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกนานาชาติจีน ครั้งที่ 134

—————————

กวางโจวแคนตั้นแฟร์cantoncantonfairexhibitionfairงานแสดงสินค้าในจีน

Guangzhou_admin

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทความยอดนิยม

อ่านบทความอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน