BGI กับบทบาทในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

บริษัท BGI มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในจีน โดยได้คิดค้นชุดตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจตัวอย่างเลือดของผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ และวิเคราะห์จีโนมิกส์ของเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยและคิดค้นวัคซีน

วันนี้ ศูนย์ BIC ณ นครกว่างโจวขอเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของบริษัท BGI ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการจัดตั้งจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างเลือดของผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อที่เมืองในจีน 7 แห่ง และการวิเคราะห์จีโนมิกส์ของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยใช้เทคโนโลยี big data และคลาวคอมพิวติ้ง ภายหลังจากสัปดาห์ที่แล้ว เราได้นำเสนอข่าวของบริษัท BGI ที่คิดค้นชุดตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 และได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ในยุโรป ดังนี้

BGI จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อเร่งตรวจหาผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท BGI ได้เดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Huo-Yan (Huo-Yan Laboratory) และจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมในเมืองที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง เช่น กรุงปักกิ่ง เมืองเซินเจิ้น นครเทียนจิน นครฉางซา นครสือเจียจวง และเมืองอู๋ซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 จากตัวอย่างเลือดของผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ โดยใช้เครื่องวิเคราะห์หาลำดับสารพันธุกรรม (genetic sequencer)  ที่สามารถลำดับนิวคลีโอไทด์ในปริมาณที่มาก (high- throughput) รุ่น MGISP-100 และชุดตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 จากการสกัดกรดนิวคลีอิก (nucleic acid extraction kits) รุ่น MGISP-960 ซึ่งมีความแม่นยำร้อยละ 80 – 90 และสามารถตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 ได้ภายใน 6 ชั่วโมง

ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการ Huo-Yan ทั้งหมดในจีนได้ตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 จากตัวอย่างเลือดแล้ว 360,000 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการ Huo-Yan ที่เมืองเซินเจิ้นสามารถตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 จากตัวอย่างเลือดได้วันละ 18,000 ตัวอย่าง อย่างไรก็ดี ห้องปฏิบัติการ Huo-Yan เมืองเซินเจิ้นได้รับตัวอย่างเลือดของผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อโรค COVID-19 จากโรงพยาบาลในเมืองเซินเจิ้นและเมืองอื่น ๆ ในมณฑลกวางตุ้งมากถึง 237,000 ตัวอย่าง นอกจากนี้ บริษัท BGI ยังมีแผนที่จะจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Huo-Yan ในเมืองอื่น ๆ ของจีน ได้แก่ นครเซี่ยงไฮ้ นครฉงชิ่ง นครคุนหมิง นครกุ้ยหยางและเมืองชิงต่าว เพื่อช่วยเหลือทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญให้สามารถรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

BGI จับมือ Intel และ Lenovo เร่งวิเคราะห์จีโนมิกเชื้อไวรัสโคโรนา

นอกจากการคิดค้นชุดตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 และจัดตั้งห้องปฏิบัติการแล้ว บริษัท BGI ยังมีโครงการวิเคราะห์จีโนมิกของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมีความร่วมมือกับบริษัท Intel และบริษัท Lenovo นำเทคโนโลยี big data และคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้ในการวิเคราะห์จิโนมิกส์ เพื่อให้บริษัท BGI สามารถวิเคราะห์จีโนมิกได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ลักษณะจีโนมมิกส์ของเชื้อไวรัสโคโรนาจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาปฏิกิริยาต่อเซลล์และการแพร่กระจายของไวรัส รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อไวรัสกับร่างกายมนุษย์ (Host-pathogen and Parasite Interaction) อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยด้านระบาดวิทยาและวัคซีนที่จะสามารถนำมาปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดได้ในอนาคต

บริษัท BGI ซึ่งเป็นธนาคารยีนที่ใหญ่ที่สุดในจีนและศูนย์วิจัยการจัดเรียงลำดับดีเอ็นเอที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้นได้รับใบอนุญาตจำหน่ายชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อโรค COVID-19 (RT-PCR kit) ในยุโรป และประเทศที่รับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งบริษัท BGI ได้รับคำสั่งซื้อรวมจำนวนทั้งสิ้น 310,000 ชุดจาก 26 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบัน บริษัท BGI สามารถผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 ดังกล่าวได้แล้วกว่า 1.5 ล้านชุด

Sorasak Bunrod

Sorasak Bunrod

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม