เรียนจากผู้รู้: สัมภาษณ์ผู้อำนวยการของบริษัท Let’s Relax Spa ที่นครเทียนจิน

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง(BIC)ได้เข้าร่วมพิธีเปิดร้านของ บ. Let’s Relax Spa สาขานครเทียนจิน ซึ่งเป็นสาขาแห่งที่ 3 ของร้าน Let’s Relax Spa ที่จีน โดยอีก 2 สาขาที่เปิดให้บริการแล้วอยู่ที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนานและเมืองชิงต่าว มณฑลซานตง วิธีการเข้าตลาดของบ. Let’s Relax Spa คือการเซ็นสัญญาขายแฟรนไชส์แบรนด์ Let’s RelaxSpa ให้กับบริษัทท้องถิ่นของแต่ละมณฑล โดยทางบริษัทฯ จะกำหนดมาตรฐานของร้านและการนวด รวมทั้งให้การอบรมแก่ผู้บริหารของร้านในไทยและส่ง Trainer มาสอนที่จีน เจ้าหน้าที่ศูน BIC ได้สัมภาษณ์ คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้บริหารระดับสูงของบ. Let’s Relax Spaเพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การประกอบธุรกิจในจีน โดยมีบทสัมภาษณ์ดังนี้

คำถามในการเปิดร้านที่เทียนจินครั้งนี้ ไม่ทราบว่าขั้นตอนการขออนุมัติและการตรวจสอบทางด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐบาลอย่างไรบ้าง

ตอบทางผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ได้ดำเนินการตกแต่งสถานที่ตามแบบที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ และได้ดำเนินการตกแต่งและขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ

คำถาม ทราบมาว่า Let’s Relax Spa ได้เปิดสาขาที่นครคุนหมิงและเมืองชิงต่าวแล้ว ปัจจุบันธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง และเหตุผลที่เลือกนครเทียนจินเป็นที่เปิดร้านแห่งที่ 3 คืออะไร

ตอบ Let’s Relax ในเมืองคุนหมิงและชิงต่าวได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลที่ทางบริษัทฯ เลือกเทียนจินเนื่องจากเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญ ที่อยู่ใกล้กรุงปักกิ่ง และเป็นเมืองใหญ่ที่ผสมผสานวัฒนธรรมแสนหลากหลาย และเป็นเมืองพักผ่อนทำให้สปาน่าจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยม

คำถาม การเปิดร้านที่เทียนจินครั้งนี้คือการเซ็นสัญญาขายแฟรนไชส์แบรนด์ Let’s Relax ให้กับบริษัทจีน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการเปิดร้านโดยตรงกับการขายแฟรนไซส์ให้บริษัทท้องถิ่น อันไหนดีกว่ากัน มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง ขอให้แนะนำรูปแบบการร่วมมือระหว่างบริษัท Let’s Relax Spa กับบริษัทจีน

ตอบ ข้อดีของการขายแฟรนไชส์คือ ใช้ข้อได้เปรียบของบริษัทในเรื่องแบรนด์และระบบบริหารการจัดการและมีความเสี่ยงต่ำ ข้อเสียคืออาจจะมีการเปิดเผยแนวทางการดำเนินธุรกิจ ส่วนการดำเนินธุรกิจเอง ข้อดีคือ สามารถควบคุมธุรกิจได้ครบวงจร แต่ข้อเสียคือลงทุนสูงและความเสี่ยงสูง

คำถาม Let’s Relax Spa เน้นจับกลุ่มตลาดลูกค้าประเภทไหน ในด้านการทำตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทางร้านมีแนวคิดหรือแผนการอะไรไหมคะ จะให้สำนักงานใหญ่ตัดสินใจหรือทางร้านที่เทียนจินสามารถตัดสินใจเองได้

ตอบ Let’s Relax เป็นแบรนด์สปาไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการทำการตลาด บริษัทฯ ได้ทำการตลาดทั้ง online และ offline โดยบริษัทฯ จะดูแลในส่วนของ brand marketing และผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ดูแล local marketing โดยต้องส่งแผนการตลาดให้ทางบริษัทฯ อนุมัติ

คำถามการจัดหาพนักงานและหมอนวดไทยอย่างไร ถ้าเป็นคนไทย จัดการวีซ่าทำงานอย่างไร

ตอบ แรงงานหลักเป็นแรงงานจีน โดยทางบริษัทฯ จัดหาพนักงานผู้ฝึกสอนคนไทยมาฝึกสอนให้เป็นมาตรฐานของแบรนด์ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

คำถามหลังจากการเข้าตลาดจีนแล้ว จะปรับการนวดไทยให้เข้าถึงการยอมรับของความเคยชินของคนจีนไหม ถ้ามี ปรับอย่างไร

ตอบ เราคงไว้เรื่องของมาตรฐานและ steps of service ของการนวดแบบฉบับของ let’s relax

คำถามคุณมองธุรกิจสปาไทยในจีนอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างคะ

ตอบ น่าจะมีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากมีการเติบโตของชนชั้นกลาง ที่มองหาบริการเพื่อสุขภาพ อาทิ นวด สปา ผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น

คำถามมีข้อเสนอคิดให้กับบริษัทไทย/ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าตลาดจีนไหม

ตอบ ต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและเรียนรู้พันธมิตรทางธุรกิจให้อย่างลึกซึ้ง

ทังนี้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชองตลาดต่างประเทศของบ. Let’s Relax Spa ยังให้ข้อมูลมาว่า ในการเลือกบริษัทจีนที่เป็นผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์นั้น บ. Let’s Relax Spa จะคำนึงถึงความสามารถของบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริการ เช่นบริษัทที่เป็นผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ในนครเทียนจินได้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร ร้านขนมเป็นต้น

นอกจากนี้ บ. Let’s Relax Spa ยังเผยว่ากำลังดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จีนเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนและหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ดี ตามที่พฤติกรรมบริโภคของชาวจีนได้ยกระดับสูงขึ้น ผู้บริโภคจีนเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ การเปิดตลาดจีนของร้านนวดไทยจึงมีศักยภาพสูง หวังว่าบทสัมภาษณ์บทนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่สนใจ

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม