TAGS

Tele-Medicine
28 May 2019

กว่างซีพร้อมใช้ 5G เชิงพาณิชย์ที่แรกในจีน

กว่างซีตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม การแพทย์ การศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การท่องเที่ยว การดำเนินงานภาครัฐ…

888 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน