TAGS

DJJ
14 Oct 2019

รถไฟความเร็วสูงกว่างซีอันดับ 1 ของจีน และอันดับ 6 ของโลก

หนึ่งในผลสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอด 70 ปี คือ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางรางอย่าง “รถไฟความเร็วสูง” ทำให้ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในโลก

2,758 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน