TAGS

Cluster
7 Mar 2019

กว่างซีชู “ธัญพืช ผลไม้ และพืชผัก” พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

รัฐบาลกว่างซีประกาศใช้ “แนวทางว่าด้วยการเร่งผลักดันการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพสูงของกว่างซี” ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ธัญพืช  ผลไม้และพืชผัก เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรกว่างซีให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรที่กว่างซีมีศักยภาพ

1,691 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน