TAGS

Carbon Neutral
27 Apr 2022

รู้จักเทคโนโลยีใหม่ขับเคลื่อนนโยบาย Green Port ของท่าเรือในกว่างซี ทางเลือกที่น่าเรียนรู้สำหรับท่าเรือไทย

การพัฒนาเทคโนโลยีของท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการขนถ่ายสินค้าในท่าเทียบเรือให้สูงขึ้น และช่วยดึงดูดให้ผู้ค้าหันมาใช้ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ในการนำเข้า-ส่งออกเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้ “ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้” จะกลายเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่มีบทบาทสำคัญในเวทีการค้า และเป็น ข้อต่อ สำคัญในระบบงานขนส่งสินค้าผ่านไปยังจีนตอนใน เอเชียกลาง…

487 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน