Mini-program ลูกเล่นใหม่ของ Wechat

11 Mar 2019

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2562 China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) เผย ในปี 2561 การจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับ WeChat ในจีนมีมากกว่า 22.35 ล้านตำแหน่ง มากกว่าปี 2560 10% และมากเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2557

  • Mini-program ถือเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการเพิ่มการจ้างงานของปี 2561 Mini-program มากกว่า 1 ล้านโปรแกรม สร้างงานได้ 1.82 ล้านตำแหน่ง
    เพิ่มจากปี 2560 ถึง 75%

 

จัดทำโดย : นางสาวรวมสิน เจียมพัชรสกุล

Mini-programwechatมินิโปรแกรม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน