จีนเริ่มโครงการสร้าง Computing Hub 8 แห่ง และ Data Center 10 แห่ง

1 Mar 2022

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2565 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มดำเนินการสร้าง Computing Hub จำนวน 8 แห่ง และ Data Center จำนวน 10 แห่งในจีน ซึ่งจะมีการถ่ายโอนทรัพยากรด้าน Computing จากภาคตะวันออกไปยังภาคตะวันตกของจีน ทั้งนี้ Computing Hub ในภาคตะวันออกจะเน้นการจัดการข้อมูลด้าน Industrial Internet การเงินและหลักทรัพย์ การเตือนภัยพิบัติ การแพทย์ทางไกล การสนทนาทางวิดีโอ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นต้น ในขณะที่ Computing Hub ในภาคตะวันตกจะเน้นการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลออฟไลน์ และการจัดเก็บ/สำรองข้อมูล เป็นต้น (รายละเอียดตาม Infographic)

แหล่งข้อมูล :

www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/zctj/202202/t20220217_1315797.html?code=&state=123

จีนComputing HubsData CentersMega Data ProjectNDRC

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน