เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 เมษายน 2560
มีนิยามว่า “ รวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพ ” โดยมุ่งเน้นด้าน
1) ผลักดันการลงทุนจากต่างชาติ
2) อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการลงทุน
3) พัฒนาระบบบริการและระบบดูแลนักธุรกิจ
4) ตรากฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการลงทุนและ
5) สร้างความสัมพันธ์กับต่างชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมภาคการนำเข้าส่งออก เป็นต้น
เพื่อส่งเสริมให้ก้าวขึ้นสู่เขตการค้าเสรีอย่างเต็มตัวในอนาคต