รู้จัก PCITECH ผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดินและหนทางสู่ “เมืองอัจฉริยะ”

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศต่าง ๆ มีความพยายามที่จะสร้างเมืองอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอัจฉริยะเป็นเหมือนปราการด่านแรกที่ต้องฝ่าฝันไปพร้อมกับการเลือกบริษัทที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่ทัพในการบุกเพื่อสร้างพื้นฐานอันสำคัญของเมืองอัจฉริยะ ดังนั้น ในวันนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจวจะพาทุกไปรู้จัก 1 ใน 3 แม่ทัพด้านเทคโนโลยีรถไฟฟ้าใต้ดินของจีนที่ทำหน้าที่เป็นแม่ทัพบุกเบิกการปูพื้นฐานเทคโนโลยีด้านคมนาคมอัจฉริยะในจีนมากว่า 30 ปี

บริษัท PCITECH เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ AI และให้บริการ solution โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมรถไฟใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 3 ของจีน บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 เดิมใช้ชื่อ Suntek Technology แต่ต่อมาเมื่อปี 2551 บริษัท PCI Holdings ได้เข้าซื้อกิจการจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “PCITECH” ปัจจุบัน บริษัท PCITECH มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครกว่างโจว โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2542 และสำนักงานย่อยกว่า 30 แห่งและศูนย์วิจัย 2 แห่งในจีน นอกจากนี้ บริษัท PCITECH ยังได้ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านหยวนหลายแห่งอีกด้วย

ปัญญาประดิษฐ์คือหัวใจของบริษัท

บริษัท PCITECH มีเทคโนโลยีหลัก (core technology) ได้แก่ เทคโนโลยีจดจำใบหน้า (face recognition) อัลกอริทึมวิเคราะห์วิดีโอ (video structured analysis) เทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูล (knowledge graph) และเทคโนโลยี big data อัจฉริยะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ในการทำหน้าที่ประมวลข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ เช่น (1) เทคโนโลยีจดจำใบหน้า (face recognition) ที่จดจำใบหน้าของผู้โดยสารและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้โดยสารเอง เช่น การการรักษาความปลอดภัย การเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยการแสกนใบหน้า หรือสร้างสรรค์โฆษณาหรือข้อมูลที่ผู้โดยสารชื่นชอบ (2) อัลกอริทึมวิเคราะห์วิดีโอ (video structured analysis) ที่สามารถประมวลข้อมูลจากวีดีทัศน์ที่บันทึกด้วยกล้องวงจรปิดหรือตรวจสอบความหนาแน่นของผู้โดยสารที่ใช้บริการในแต่ละสถานี (3) เทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูล (knowledge graph) โดยนำมาใช้ในการหาเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสม (Routing) เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถประหยัดเวลาในการเดินทาง และ (4) เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่อัจฉริยะ (intelligent big data technology) ที่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบโดยสามารถเรียกดูและใช้ประโยชน์จากข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ (real-time)

บริษัท PCITECH ถือว่าเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับเมืองอัจฉริยะอย่างครบวงจร อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย (solution) จึงทำให้บริษัท PCITECH มีชื่อเสียงด้านการวางระบบคมนาคมอัจฉริยะและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำของบริษัทวางระบบพื้นฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะของจีน

การคมนาคมอัจฉริยะสำหรับเมืองแห่งอนาคต

การวางระบบขนส่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คือ พื้นฐานของการสร้างเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต โดยบริษัท PCITECH มีระบบสมองการจราจรของเมือง (Urban Traffic Brain) ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลลักษณะการจราจร วิเคราะห์ และควบคุมปริมาณรถเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด อุบัติเหตุ และมลภาวะ ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัท PCITECH ได้วางระบบดังกล่าวในนครเหอเฝยและเมืองซวนเฉิง มณฑลอันฮุย โดยระบบที่ใช้ในพื้นที่ดังกล่าวจะแสดงแบบจำลองสภาพท้องถนน และใช้สีเพื่อแสดงความเร็วของรถแต่ละคัน และใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการเดินรถ นอกจากนี้ บริษัท PCITECH ได้เริ่มดำเนินการวางระบบในสิงคโปร์ และมีแผนจะวางระบบดังกล่าวในเมืองอื่น ๆ ในจีน เช่น นครกว่างโจว เมืองฝอซาน และเมืองซู่เชียน มณฑลเจียงซู เป็นต้น

ภาพตัวอย่าง ระบบการคมนาคมในเมืองอัจฉริยะ
ที่มาของภาพ www.pcitech.com

หากมองลึกลงไปถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริษัท PCITECH ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบดำเนินการที่เกี่ยวกับการขนส่งทางราง โดยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบขนส่งทางรางและระบบจำหน่ายบัตรโดยสาร รวมทั้งเป็นผู้วางระบบทั้งในจีนและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้วางระบบชำระค่าบัตรโดยสาร ระบบสื่อสารระหว่างตัวรถไฟกับสถานี และระบบอื่น ๆ ในสถานีรถไฟใต้ดินหลายสายในหลายเมือง เช่น นครกว่างโจว นครอู่ฮั่น และนครฉงชิ่ง เป็นต้น อีกทั้งเป็นผู้วางระบบชำระเงินในฮ่องกง และมีโครงการที่จะวางระบบขนส่งทางรางร่วมกับฮ่องกงและอินเดีย ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัท PCITECH อยู่ในระหว่างการเตรียมพัฒนาระบบแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านการคมนาคมในท้องถิ่น เช่น การแบ่งปันข้อมูลหน่วยงานดูแลรถโดยสารประจำทางและหน่วยงานดูแลรถไฟใต้ดิน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท PCITECH ได้เข้าลงทุนในวิสาหกิจขนาดเล็กและช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการประกอบธุรกิจให้กับวิสาหกิจที่เข้าไปลงทุน โดยบริษัท PCITECH จะนำเทคโนโลยีจากบริษัทที่เข้าไปลงทุนมาประยุกต์ใช้ด้วย เช่น บริษัท Cloud Walk และบริษัท Intellifusion ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสแกนใบหน้า และบริษัท Sensetime ซึ่งเชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการดำเนินธุรกิจ การขยาย และการพัฒนาธุรกิจ

เทคโนโลยีของบริษัทจึงสามารถตอบโจทย์ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งการจัดการระบบจราจรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะช่วยลดการใช้ทรัพยากร แก้ปัญหาการจราจร และมลภาวะซึ่งไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาเหล่านี้ และต้องการเทคโนโลยีเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเช่นกัน

——————————

นางสาวสุวิชญา กีปทอง เขียน
26 มกราคม 2564

 

แหล่งที่มาของข้อมูล
https://www.pcitech.com/en/index.html
http://www.cnbayarea.org.cn/english/News/content/post_259126.html

Avatar

Suwitchaya Keepthong

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม