China-ASEAN Expo ขยายพันธมิตรสู่ RCEP: โอกาสของผู้ประกอบการไทย

 

ไฮไลท์

  • การขยายความร่วมมือสู่กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ได้มาเป็นไฮไลท์สำคัญในงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ 18 ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2564 ซึ่งยังคงรูปแบบผสมผสานระหว่าง “ออนไลน์+ออฟไลน์”
  • งาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ 18 จะมุ่งส่งเสริมประเด็นที่เป็นกระแสของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง อาทิ ระเบียงการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตก (New Western Land and Sea Corridor-NWLSC) เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) ประตูการเงินจีนที่มุ่งสู่อาเซียน และเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area)
  • ขอย้ำว่า…อย่าพลาดโอกาสในการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ให้เป็นอันขาด โดยฝ่ายผู้จัดได้พัฒนาเว็บไซต์เฉพาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เพื่ออัปโหลดรูปสินค้าและข้อมูลการติดต่อ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเตรียมโปรไฟล์บริษัทที่น่าเชื่อถือ รูปถ่ายสินค้าที่น่าดึงดูด และรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน
  • ความไม่แน่นอนเรื่องการเดินทางเข้าร่วมออกบูธ (Offline) ทำให้ปีที่ผ่านมา ผู้จัดงานเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ประกอบการที่มีบริษัทลูกหรือมีตัวแทนในจีนร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเท่านั้น โดยผู้ประกอบการไทยที่เป็นสมาชิกกรมฯ อาจพิจารณาจัดตั้งบริษัทลูก/หาบริษัทตัวแทนชาวจีนที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อเข้าร่วมออกบูธได้

 

ผู้จัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo – CAEXPO) ได้กำหนดแผนการจัดงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ 18 ว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2564 โดยยังคงรูปแบบผสมผสาน “ออนไลน์+ออฟไลน์” เช่นปีที่ผ่าน สิ่งที่เพิ่มเติมใหม่ คือ การขยายความร่วมมือสู่กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP (10+5) โดยจะเชิญวิสาหกิจใน RCEP เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าและกิจกรรมย่อย และปีนี้ มีประเทศออสเตรเลียและเกาหลีใต้เป็นประเทศรับเชิญพิเศษ (Special Partner Country)

ขณะนี้ ฝ่ายผู้จัดงาน China-ASEAN Expo ได้เริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน  China-ASEAN Expo ครั้งที่ 18 รวมถึงกิจกรรมย่อยเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญแล้ว ได้แก่ การครบรอบ 100 ปี การจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน การครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-จีน ปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน การครบรอบ 30 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-บรูไนฯ การครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-สปป.ลาว และการครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ปากีสถาน

นอกจากนี้ งาน China-ASEAN Expo ในปีนี้จะมุ่งส่งเสริมประเด็นที่กำลังเป็นกระแสของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง อาทิ ระเบียงการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตก (New Western Land and Sea Corridor-NWLSC) เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) ประตูการเงินจีนที่มุ่งสู่อาเซียน และเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area)

ภายใต้สถานการณ์ใหม่ของเศรษฐกิจโลก งาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ 18 จึงเป็นโอกาสสำหรับอาเซียนในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ของจีน รวมถึงชาติพันธมิตรในความตกลง RCEP (10 ประเทศสมาชิกอาเซียน + จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัน

ขอย้ำว่า… ผู้ประกอบการไทยไม่ควรพลาดโอกาสดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจ ท่านต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้

  1. เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรมฯ จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน รายละเอียดการเข้าเป็นสมาชิกกรมฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-507 8381 และอีเมล [email protected]
  2. โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยผ่านแพลตฟอร์ม Online + Offiline
    แพลตฟอร์ม Online ผู้จัดได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกรมฯ เพื่ออัปโหลดรูปสินค้าและข้อมูลการติดต่อ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเตรียมโปรไฟล์บริษัทที่น่าเชื่อถือ รูปถ่ายสินค้าที่น่าดึงดูด และรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน
    แพลตฟอร์ม Offline เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าประเทศจีน ผู้จัดงานจึงเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ประกอบการที่มีบริษัทลูกหรือมีตัวแทนในจีนเข้าร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเท่านั้น โดยผู้ประกอบการ(ที่เป็นสมาชิกกรมฯ) สามารถพิจารณาจัดตั้งบริษัทลูก/หาตัวแทนในจีนไว้ก่อน

ตัวเลขที่น่าสนใจจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีน (CNNIC) ระบุว่า เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2563 จีนมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Netizen) พุ่งแตะ 940 ล้านคน คิดเป็น 1/5 ของผู้ใช้งานทั่วโลก และมากกว่าประชากรไทยทั้งประเทศ 13.4 เท่า และ Netizen เหล่านี้มีสัดส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนสูงถึง 99.2% หรือเท่ากับ 932 ล้านคน ดังนั้น การเจาะตลาด Netizen ชาวจีนในปัจจุบันนับเป็นการสร้างเสริมโอกาสการทำการค้าขายกับจีนของผู้ประกอบการไทย โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) เป็นอีกช่องทางที่ผู้ประกอบการไทยสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้ทางเว็บไซต์ www.thaibizchina.com

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中新社广西) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ภาพประกอบ www.sohu.com

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม