ประมวลพัฒนาการ 5G ในมณฑลกวางตุ้ง เน้นย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของจีน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี 5G เป็นอย่างมาก ซึ่งจีนก็เป็นประเทศที่มุ่งมั่นพัฒนา 5G อย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยีใหม่นี้ โดยรัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2567 จีนจะมีผู้ใช้สัญญาณ 5G ได้ 600 ล้านคน

ในวันนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ณ นครกว่างโจว จะเล่าถึงพัฒนาการล่าสุดของ 5G ในมณฑลกวางตุ้ง ดังนี้

มณฑลกวางตุ้งผลักดันโครงการก่อสร้างสถานีรับส่งสัญญาณ 5G โดยนับตั้งแต่รัฐบาลจีนประกาศเริ่มโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5G เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 โดยเริ่มใน 5 เมืองของจีนคือ กรุงปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้น และเมืองหังโจว มณฑลกวางตุ้งก็ได้ประกาศใช้เครือข่าย 5G เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยที่ผ่านมา รัฐบาลนครกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทโทรคมนาคมของจีนเพื่อใช้ติดตั้งเสารับส่งสัญญาณเป็นเงินจำนวน 3,000 หยวน/เสาสัญญาณ ในขณะที่รัฐบาลเมืองเซินเจิ้นก็ได้สนับสนุนการเร่งพัฒนา 5G โดยประกาศมอบเงินให้แก่ผู้ให้บริการเป็นจำนวนเงิน 150 ล้านหยวนต่อราย เพื่อให้ติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ในเมือง นอกจากนี้ นครกว่างโจวยังได้ร่วมกับรัฐบาลเขตหวงผู่จัดตั้งเขตสาธิตเครือข่าย 5G ในพื้นที่เขตเทคโนโลยีขั้นสูงนครกว่างโจว (Guangzhou High-tech Zone) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพัฒนานครกว่างโจว (Guangzhou Development District) และมีแผนที่จะจัดตั้งพื้นที่นำร่องเครือข่าย 5G (5G-based Pilot Area) สำหรับรถยนต์อัจฉริยะในเขตหวงผู่อีกด้วย

พัฒนาการล่าสุดของการติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณในมณฑลกวางตุ้ง

ปัจจุบัน นครกว่างโจวได้มีสถานีรับส่งสัญญาณ 5G มากกว่า 110,000 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของสถานีรับส่งสัญญาณ 5G ทั่วจีน และมีผู้ใช้บริการ 5G กว่า 30 ล้านคน สูงเป็นอันดับที่ 1 ของจีน โดยข้อมูลจากบริษัท China Unicom สำนักงานนครกว่างโจว ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีน ระบุว่านครกว่างโจวมีสัญญาณ 5G ครอบคลุมอย่างทั่วถึงในหลายเขต เช่น เขตเมืองใหม่จูเจียง (Zhujiang New Town) เขตเมืองใหม่ไป๋หยุน (Baiyun New Town) ศูนย์การศึกษาระดับอุดมศึกษานครกว่างโจว (Guangzhou Higher Education Mega Center) และ พื้นที่ Guangzhou International Bio Island ขณะที่เมืองเซินเจิ้น ได้สร้างสถานีรับส่งสัญญาณ 5G แล้ว 46,000 แห่ง โดยมีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่สำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษเฉียนไห่ (Qianhai Special Economic Zone) สวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนานซาน (Nanshan Science and Technology Park) เขตฮวาเฉียงเป่ย เขตซินอัน และเขตฝูหยง 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในมณฑลกวางตุ้ง

บริษัทเทคโนโลยีในมณฑลกวางตุ้งได้มีการนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาอุปกรณ์และนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2563 บริษัท Huawei ได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของจีนรวมถึงบริษัทในมณฑลกวางตุ้ง เช่น บริษัท Guangzhou Automobile Group (GAC) จำกัด และบริษัท BYD Auto จำกัด เป็นต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการนำเทคโนโลยี 5G ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยได้พัฒนาตัวฮาร์ดแวร์ MH5000 สำหรับการเชื่อมต่อรถยนต์กับสัญญาณ 5G เป็นรายแรกของโลก

นอกจากนี้ บริษัท WeRide ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ (Self-driving Car) ในนครกว่างโจวได้ทดลองใช้สัญญาณ 5G กับรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งผลทดสอบพบว่าสัญญาณ 5G ช่วยให้รถยนต์ประมวลผลได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางบนถนนเร็วกว่าเมื่อเทียบกับสัญญาณ 4G ส่งผลให้รถยนต์หยุดได้ทันเวลา ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ ที่ไม่เพียงประมวลผลคำสั่งได้แม่นยำ แต่ยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับการขับขี่ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ การคิดค้นอุปกรณ์อัจฉริยะที่ใช้กับสัญญาณ 5G ข้างต้นชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทเทคโนโลยีในมณฑลกวางตุ้ง ที่ต้องการจะสนองตอบนโยบายของรัฐบาลจีนในการพัฒนาเครือข่าย 5G และการก้าวเป็นผู้นำของเทคโนโลยียุคใหม่ของจีน

ไทยจะสามารถนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

ภายหลังจากประเทศไทยเปิดตัว 5G อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี ​2563 ที่ผ่านมา ช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่หน่วยงานรัฐและเอกชนจะหาโอกาสในการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยสำหรับหน่วยงานไทยเทคโนโลยี 5G สามารถช่วยผลักดันให้ไทยแข่งขันกับโลกภายนอก โดยการปรับปรุงและยกระดับระบบของหน่วยงานรัฐให้เป็นแบบออนไลน์และใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาประเมินผลข้อมูล และสำหรับภาคธุรกิจ เทคโนโลยี 5G จะช่วยเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อีกมาก เช่น การใช้เทคโนโลยี 5G กับระบบอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์จำนวนมากได้รวดเร็วและมีความเสถียรของสัญญาณสูง นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) ได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งการเชื่อมต่อดังกล่าวสามารถนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไร้คนขับที่มีความปลอดภัยสูงได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดมลพิษและประหยัดพลังงาน

ดังนั้น การปรับตัวของธุรกิจไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและท้าท้ายต่อทั้งไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูล BIC จึงเห็นว่า หากภาครัฐและภาคเอกชนไทยต่างปรับใช้เทคโนโลยี 5G ไทยจะสามารถมีบทบาทเป็นผู้นำเทคโนโลยีนี้ในภูมิภาคได้อย่างแน่นอน เพราะโลกแห่งเทคโนโลยี ใครเริ่มก่อน ได้เปรียบเสมอ!

——————————

นางสาวสวนีย์ โชติจิรพรรณ เขียน

4 มกราคม 26563

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://www.chinadaily.com.cn/a/202005/11/WS5eb8bf61a310a8b241154bcf.html

Huawei sets up ‘5G automobile ecosphere’

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3083865/huawei-signs-18-carmakers-drive-5g-adoption-china-connected-vehicle

https://www.scmp.com/tech/policy/article/3050280/china-faces-setback-5g-ambitions-coronavirus-leads-delays-base-station

https://www.mobileworldlive.com/asia/asia-news/shenzhen-offers-5g-subsidies/https://www.chinadaily.com.cn/a/202003/27/WS5e7d9914a310128217282840.html

https://www.scmp.com/tech/policy/article/3050280/china-faces-setback-5g-ambitions-coronavirus-leads-delays-base-station

https://www.chinadaily.com.cn/a/202004/28/WS5ea79562a310a8b2411523e4.html

https://www.prnewswire.com/news-releases/skyworth-set-to-lead-the-aiot-era-by-bringing-it-to-the-big-screen-300821420.html

https://www.chinadaily.com.cn/a/202004/22/WS5e9f81d0a3105d50a3d17d65.html

https://www.qualcomm.com/invention/5g/what-is-5g

https://fortune.com/2019/10/31/china-5g-rollout-spectrum/

http://www.gov.cn/xinwen/2019-05/15/content_5391701.htm

http://eng.hp.gov.cn/2019-04/15/c_367578.htm

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/itl2.125

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/07/29/america-is-hacking-other-countries-with-stealthy-submarines/

http://en.people.cn/n3/2020/0401/c90000-9674847.html

https://www.zte.com.cn/global/about/news/20190710e1.html

https://gzdaily.dayoo.com/pc/html/2020-12/23/content_871_738412.htm

 

Sawanee Chotijirapan

Sawanee Chotijirapan

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม