- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

Yuan Tong Airlines (YTO) ขนส่งเอกชนรายใหญ่ของจีน เปิดเที่ยวบินคาร์โก้ซีอานส่งตรง กทม.

รายงานจากสนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง Yuan Tong Airlines (YTO) เปิดให้บริการรับขนส่งสินค้าและพัสดุเร่งด่วนซีอาน-กทม. ซึ่งนับเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า (All Cargo Route) เส้นที่ 22 และเป็นเส้นที่ 9 ที่ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ ภายใต้การผลักดันจาก Western Airport Group และเมืองใหม่คงก่าง (Airport New City) ที่รัฐบาลมณฑลส่านซีตั้งเป้าให้เป็นฐานรองรับอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ สอดคล้องกับหลัก “3 เศรษฐกิจ” ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของมณฑลส่านซี ได้แก่ (1) การคมนาคมรวมไปถึงโลจิสติกส์ (枢纽经济) (2)การเป็น Hub การค้า การบริการ และการลงทุนจากต่างประเทศ (门户经济) และ (3) การพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะที่กระชับ ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว (流动经济) เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับความสามารถทางเศรษฐกิจของมณฑลส่านซี

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มณฑลส่านซีได้เร่งพัฒนาศักยภาพการคมนาคมให้เชื่อมโยงกับมณฑลใกล้เคียงและต่างประเทศอย่างมาก โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์โลจิสติกส์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตซีเสียน (Xi’Xian Bonded Logistics Center) และเมืองใหม่คงก่าง (Airport New City) ที่ได้รับอานิสงส์จากเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญ สถิติจากศุลกากรนครซีอาน ระบุว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 การขนส่งสินค้า (นำเข้า-ส่งออก) ทางอากาศ (Air Freight) ของทั้งมณฑลส่านซี มีมูลค่า 18,074 ล้านหยวน โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เติบโตขึ้นร้อยละ 12.41 จาก ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561    

การเปิดเที่ยวบินคาร์โก้ซีอาน-กทม. ของ YTO ให้บริการ 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ โดยเที่ยวบินขาออก เน้นการขนส่งสินค้าในกลุ่มพัสดุด่วนพิเศษจากคำสั่งซื้อ Cross Border E-commerce และสินค้าทั่วไป และนำเข้าผลไม้ไทย (มังคุดและสับปะรด) มายังนครซีอานไปแล้วกว่า 14 ตัน ในอนาคตตั้งเป้าจะนำเข้าสินค้าในกลุ่มสัตว์น้ำ (สดและแช่แข็ง) รวมไปถึงสินค้าในประเภทที่ได้รับอนุมัติให้เป็นด่านนำเข้าสินค้าได้ ได้แก่ (1) ผลไม้สด (2) สัตว์น้ำ (สดและแช่แข็ง) (3) ผลิตภัณฑ์ยา และ (4) เนื้อสัตว์ คาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าในกลุ่มสัตว์น้ำ (สดและแช่แข็ง) จากประเทศไทยมายังซีอานโดยการขนส่งทางอากาศจะไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัน/ปี

แม้ว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศจะเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนสูงกว่ารูปแบบการขนส่งอื่นๆ ก็ตาม แต่ในปัจจุบัน ด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า ผู้บริโภคชาวจีนจำนวนไม่น้อยยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศของจีนจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  ปัจจุบัน มณฑลส่านซีมีเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศนานาชาติรวม 9 เส้นทาง ได้แก่ รอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โซล ประเทศเกาหลีใต้ ฮานอย ประเทศเวียดนาม แฮลิแฟกซ์ ประเทศแคนาดา มอสโก ประเทศรัสเซีย โดยมีเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศจากนครซีอานไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว รวม 2 เส้นทาง ได้แก่ กทม. ของไทย และฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีสายการบิน Shunfeng Airlines และ Yuantong Airlines ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศไปยังประเทศไทย

ข้อมูลอ้างอิง

  1. https://new.qq.com/omn/20190415/20190415A01PET.html
  2. http://www.sohu.com/a/321516205_120044119
  3. http://xian.customs.gov.cn/xian_customs/527446/527450/2650206/index.html