รายการ Canton Focus ตอน ร้านอาหารหุ่นยนต์ในนครกว่างโจว

9 Feb 2021

ข้าวอบหม้อดินนครกว่างโจวนมสดทอดร้านอาหารกวางตุ้งร้านอาหารหุ่นยนต์ร้า่นอาหารหุ่นยนต์ทำอาหารอาหารซุ่นเต๋อ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน